Zowel de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, als het Riziv kondigen de maatregel aan - die de regering overigens nog moet goedkeuren. Maar de thuishospitalisatie is al geruime tijd in de maak - onder meer binnen de overeenkomstencommissie van ziekenhuizen en ziekenfondsen.

Thuisopname in de twee genoemde situaties - chemotherapie en langdurige IV antibiotica - kan worden voorgesteld door het zorgteam in het ziekenhuis. De patiënt moet er uiteraard mee instemmen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de behandelend arts-specialist van het ziekenhuis.

De behandeling moet ook worden afgestemd met de huisarts van de patiënt en met de infectioloog/microbioloog van het ziekenhuis. De geneesmiddelen worden aangeleverd door de ziekenhuisapotheker.

Het ziekenhuisteam en het thuiszorgteam spreken samen een zorgplan af. Het ziekenhuis en de thuisverpleegkundige (dienst) staan samen in voor de coördinatie.

Voor het budget gaat men ervan uit dat per jaar 2.603 patiënten een chemokuur thuis in plaats van het ziekenhuis zullen krijgen. Dat zou het aantal ligdagen in ziekenhuizen verminderen met 16.247. Voor IV antibioticata zou het 918 patiënten betreffen, die te zamen 20.328 dagen minder in het ziekenhuis zullen liggen.

Het totale budget voor de thuisopname in deze twee situaties bedraagt 6,4 miljoen euro. Daarvan gaat 2,2 miljoen euro naar de eerste lijn: thuisverpleegkundigen, huisartsen,... Er zijn forfaits om de betrokken zorgverleners te honoreren - eenmalig voor de huisarts wanneer zijn expertise wordt ingeroepen. De ziekenhuisspecialist heeft recht op een toezichtshonorarium.

Het ziekenhuis blijft ook instaan voor de recuperatie van het gebruikte materiaal en de afvalverwerking.

Vandenbroucke noemt het een budgetneutrale operatie, ook voor de patiënt. Ereloonsupplementen vragen is in deze situaties niet mogelijk. Het Riziv stipt aan dat de patiënt wel remgeld kan moeten betalen op prestaties van de verpleegkundigen of de ziekenhuisapotheker.

De geneesmiddelen worden toegediend door een verpleegkundige die daarvoor de competentie heeft verworven - dat kan iemand van het ziekenhuisteam of de thuisverpleegkundige zijn.

Als de patiënt een 'huisapotheker' heeft, wordt die ook van de thuisopname op de hoogte gebracht.

Minister Vandenbroucke geeft uitdrukkelijk aan dat het de bedoeling is de mogelijkheid van thuisopname uit te breiden naar andere situaties, maar de beslissing daartoe moet natuurlijk voorbereid worden. Het Riziv zegt dat dit zal gebeuren op grond van een evaluatie van het verloop van de twee projecten.

De thuisopname kan tevens in een woonzorgcentrum plaatsvinden. De patiënt blijft in zijn eigen omgeving en kan zijn gewone activiteiten op die manier evenueel:w voortzetten.

Zowel de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, als het Riziv kondigen de maatregel aan - die de regering overigens nog moet goedkeuren. Maar de thuishospitalisatie is al geruime tijd in de maak - onder meer binnen de overeenkomstencommissie van ziekenhuizen en ziekenfondsen.Thuisopname in de twee genoemde situaties - chemotherapie en langdurige IV antibiotica - kan worden voorgesteld door het zorgteam in het ziekenhuis. De patiënt moet er uiteraard mee instemmen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de behandelend arts-specialist van het ziekenhuis.De behandeling moet ook worden afgestemd met de huisarts van de patiënt en met de infectioloog/microbioloog van het ziekenhuis. De geneesmiddelen worden aangeleverd door de ziekenhuisapotheker.Het ziekenhuisteam en het thuiszorgteam spreken samen een zorgplan af. Het ziekenhuis en de thuisverpleegkundige (dienst) staan samen in voor de coördinatie.Voor het budget gaat men ervan uit dat per jaar 2.603 patiënten een chemokuur thuis in plaats van het ziekenhuis zullen krijgen. Dat zou het aantal ligdagen in ziekenhuizen verminderen met 16.247. Voor IV antibioticata zou het 918 patiënten betreffen, die te zamen 20.328 dagen minder in het ziekenhuis zullen liggen.Het totale budget voor de thuisopname in deze twee situaties bedraagt 6,4 miljoen euro. Daarvan gaat 2,2 miljoen euro naar de eerste lijn: thuisverpleegkundigen, huisartsen,... Er zijn forfaits om de betrokken zorgverleners te honoreren - eenmalig voor de huisarts wanneer zijn expertise wordt ingeroepen. De ziekenhuisspecialist heeft recht op een toezichtshonorarium.Het ziekenhuis blijft ook instaan voor de recuperatie van het gebruikte materiaal en de afvalverwerking.Vandenbroucke noemt het een budgetneutrale operatie, ook voor de patiënt. Ereloonsupplementen vragen is in deze situaties niet mogelijk. Het Riziv stipt aan dat de patiënt wel remgeld kan moeten betalen op prestaties van de verpleegkundigen of de ziekenhuisapotheker.De geneesmiddelen worden toegediend door een verpleegkundige die daarvoor de competentie heeft verworven - dat kan iemand van het ziekenhuisteam of de thuisverpleegkundige zijn.Als de patiënt een 'huisapotheker' heeft, wordt die ook van de thuisopname op de hoogte gebracht.Minister Vandenbroucke geeft uitdrukkelijk aan dat het de bedoeling is de mogelijkheid van thuisopname uit te breiden naar andere situaties, maar de beslissing daartoe moet natuurlijk voorbereid worden. Het Riziv zegt dat dit zal gebeuren op grond van een evaluatie van het verloop van de twee projecten.De thuisopname kan tevens in een woonzorgcentrum plaatsvinden. De patiënt blijft in zijn eigen omgeving en kan zijn gewone activiteiten op die manier evenueel:w voortzetten.