De Bvas startte een procedure op om het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen - voor 2022 en 2023 - nadat in het Belgisch Staatsblad van, 6 december de Wet houdende diverse bepalingen in de gezondheidszorg verscheen.

Die vulde de ZIV-wet aan met een verbod voor alle zorgverleners om patiënten met een verhoogde tegemoetkoming voor ambulante zorg een andere tarief dan het officiële aan te rekenen - dat is dat waarop de terugbetaling van het Riziv berekend is.

Artikel 8.2.2 van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 bepaalt dat een partij het akkoord kan opzeggen "na goedkeuring van wettelijke maatregelen met betrekking tot reglementering van de ereloonsupplementen" zonder voorafgaand overleg met de Nationale Commissie. Volgens de Bvas was dat nu precies wat had plaatsgevonden.

Uitvoeringsbesluit

Wel bevatte de wet ook een bepaling dat de precieze voorwaarden nog verder in een uitvoerings-KB zouden worden vastgelegd. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Frank Vandenbroucke had in het Parlement wel al verklaard dat overleg met de artsen nog zou plaatsvinden voordat het uitvoeringsbesluit zou worden uitgevaardigd.

In de Nationale Commissie van 9 januari die werd samengeroepen in het kader van de opzegprocedure - en waarop minister Vandenbroucke was uitgenodigd - kon de Vooruit-excellentie de Bvas-vertegenwoordigers overtuigen dat het hem menens was met dat geplande overleg.

Het verbod op ereloonsupplementen in de ambulante zorg voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming wordt in ieder geval pas van kracht in 2024. Vooraf kan een werkgroep verder de details van het uitvoeringsbesluit bespreken. Jo De Cock, Riziv-baas op rust, heeft zijn diensten aangeboden om die werkgroep voor te zitten.

Artsen en ziekenfondsen zullen in de werkgroep samen verder kunnen bepalen welke patiënten juist in aanmerking komen voor dit verbod op ereloonsupplementen. Bijna een vijfde van alle patiënten heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming - al loopt dat sterk uiteen van gemeente tot gemeente. Bvas hoopt de groep van echt financieel kwetsbare patiënten verder te kunnen beperken.

Ook zal men - met het oog op toepassing van dit besluit - nauwkeuriger omschrijven wat een ereloonsupplement juist is.

In de hoop het verbod op supplementen voor kwestbare, ambulante patiënten hiermee nog in belangrijke mate te kunnen bijsturen, heeft Bvas zijn procedure om het akkoord op zeggen gestopt.

Ziekenhuiswet

Bvas-voorzitter Johan Blanckaert zegt verder dat hij op de Nationale Commissie van 9 januari een duidelijke toezegging heeft gekregen dat er een uitvoeringsbesluit komt bij paragraaf 3 van artikel 155 van de ziekenhuiswet.

Dat uitvoeringsbesluit moet vastleggen met welk oogmerk ziekenhuizen afhoudingen mogen verrichten op de erelonen van de artsen. Bvas wil dat de directe en indirecte kosten waarvoor geld van de artsenhonoraria wordt afgehouden wel verband houden met de medische zorg door de arts.

Een ontwerptekst zou volgende week op tafel liggen. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen kan de tekst dan goedkeuren op het eind van deze maand.

In het lopende akkoord stond ook een bepaling dat, wanneer de Commissie in de loop van 2022 de tekst voor dit uitvoerings-KB niet had goedgekeurd, dat voor een partij een geldige reden was om het akkoord geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

Maar de Bvas valt niet over een maandje uitstel, als dit door het syndicaat lang verwachte uitvoerings-KB er eindelijk komt.

De Bvas startte een procedure op om het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen - voor 2022 en 2023 - nadat in het Belgisch Staatsblad van, 6 december de Wet houdende diverse bepalingen in de gezondheidszorg verscheen.Die vulde de ZIV-wet aan met een verbod voor alle zorgverleners om patiënten met een verhoogde tegemoetkoming voor ambulante zorg een andere tarief dan het officiële aan te rekenen - dat is dat waarop de terugbetaling van het Riziv berekend is.Artikel 8.2.2 van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 bepaalt dat een partij het akkoord kan opzeggen "na goedkeuring van wettelijke maatregelen met betrekking tot reglementering van de ereloonsupplementen" zonder voorafgaand overleg met de Nationale Commissie. Volgens de Bvas was dat nu precies wat had plaatsgevonden. UitvoeringsbesluitWel bevatte de wet ook een bepaling dat de precieze voorwaarden nog verder in een uitvoerings-KB zouden worden vastgelegd. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Frank Vandenbroucke had in het Parlement wel al verklaard dat overleg met de artsen nog zou plaatsvinden voordat het uitvoeringsbesluit zou worden uitgevaardigd.In de Nationale Commissie van 9 januari die werd samengeroepen in het kader van de opzegprocedure - en waarop minister Vandenbroucke was uitgenodigd - kon de Vooruit-excellentie de Bvas-vertegenwoordigers overtuigen dat het hem menens was met dat geplande overleg.Het verbod op ereloonsupplementen in de ambulante zorg voor mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming wordt in ieder geval pas van kracht in 2024. Vooraf kan een werkgroep verder de details van het uitvoeringsbesluit bespreken. Jo De Cock, Riziv-baas op rust, heeft zijn diensten aangeboden om die werkgroep voor te zitten.Artsen en ziekenfondsen zullen in de werkgroep samen verder kunnen bepalen welke patiënten juist in aanmerking komen voor dit verbod op ereloonsupplementen. Bijna een vijfde van alle patiënten heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming - al loopt dat sterk uiteen van gemeente tot gemeente. Bvas hoopt de groep van echt financieel kwetsbare patiënten verder te kunnen beperken.Ook zal men - met het oog op toepassing van dit besluit - nauwkeuriger omschrijven wat een ereloonsupplement juist is.In de hoop het verbod op supplementen voor kwestbare, ambulante patiënten hiermee nog in belangrijke mate te kunnen bijsturen, heeft Bvas zijn procedure om het akkoord op zeggen gestopt.ZiekenhuiswetBvas-voorzitter Johan Blanckaert zegt verder dat hij op de Nationale Commissie van 9 januari een duidelijke toezegging heeft gekregen dat er een uitvoeringsbesluit komt bij paragraaf 3 van artikel 155 van de ziekenhuiswet. Dat uitvoeringsbesluit moet vastleggen met welk oogmerk ziekenhuizen afhoudingen mogen verrichten op de erelonen van de artsen. Bvas wil dat de directe en indirecte kosten waarvoor geld van de artsenhonoraria wordt afgehouden wel verband houden met de medische zorg door de arts.Een ontwerptekst zou volgende week op tafel liggen. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen kan de tekst dan goedkeuren op het eind van deze maand.In het lopende akkoord stond ook een bepaling dat, wanneer de Commissie in de loop van 2022 de tekst voor dit uitvoerings-KB niet had goedgekeurd, dat voor een partij een geldige reden was om het akkoord geheel of gedeeltelijk op te zeggen.Maar de Bvas valt niet over een maandje uitstel, als dit door het syndicaat lang verwachte uitvoerings-KB er eindelijk komt.