Vorige week presenteerde het paritair comité statistieken over de aangiftes van lonen en wachtvergoedingen van artsen-specialisten in opleiding. Dat is voor het eerst sinds men twee jaar geleden, op 19 mei 2021, een collectieve arbeidsovereenkomst voor aso's afsloot.

7,91%

Behalve minimumregels waar ziekenhuizen zich aan moeten houden, legt het akkoord ook een uniform basisloon voor een aso vast en een systeem voor wachtvergoedingen.

Dat basisloon als arts in opleiding bedroeg minimaal 3.111,29 euro per maand voor een eerstejaars en, rekening houdende met de anciënniteit, bedraagt het na zes jaar stage bruto 3.761,92 euro per maand. In 2022 kwam daar 0,79% index bij en op 1 januari 2023 volgde nogmaals een aanpassing aan de levensduurte met 8,14%.

Pro memorie: aso's hebben een sui generis statuut en bouwen tot nader order dus geen pensioen op. Evenmin hebben ze recht op een vergoeding in geval van werkloosheid - wat na een opleiding in sommige specialistische disciplines toch niet geheel valt uit te sluiten.

Om het uniforme basisloon te financieren - een verhoging met 7,91% vanaf augustus 2021 - trok minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) 30 miljoen extra per jaar uit voor de ziekenhuizen. Twee jaar geleden was de vrees reëel dat deze enveloppe niet zou volstaan. Ten onrechte, zo blijkt nu.

Negen miljoen te veel

In 2021 en 2022 werkten er in de Belgische ziekenhuizen respectievelijk 6.102 en 6.169 artsen-specialisten in opleiding. Uit de nu gepresenteerde statistieken blijkt dat het sociaal akkoord van mei 2021 de ziekenhuizen in 2022 uiteindelijk 21,326 miljoen extra kostte aan socialezekerheidsuitgaven. De 30 miljoen die werd uitgetrokken, was dus een duidelijke overraming; de ziekenhuizen kregen een kleine negen miljoen te veel.

Wat betekent dat alles voor het inkomen van de individuele arts-specialist in opleiding? In 2021 verdiende een aso gemiddeld op jaarbasis 44.168,93 euro bruto, wachtvergoedingen - en eventuele covidpremies - inbegrepen. Door het sociaal akkoord kwam daar gemiddeld 2.977,40 euro (6,74%) bij zodat een arts in opleiding in 2022 47.146,33 mee naar huis nam, 3.928,86 euro per maand.

Vorige week presenteerde het paritair comité statistieken over de aangiftes van lonen en wachtvergoedingen van artsen-specialisten in opleiding. Dat is voor het eerst sinds men twee jaar geleden, op 19 mei 2021, een collectieve arbeidsovereenkomst voor aso's afsloot. Behalve minimumregels waar ziekenhuizen zich aan moeten houden, legt het akkoord ook een uniform basisloon voor een aso vast en een systeem voor wachtvergoedingen. Dat basisloon als arts in opleiding bedroeg minimaal 3.111,29 euro per maand voor een eerstejaars en, rekening houdende met de anciënniteit, bedraagt het na zes jaar stage bruto 3.761,92 euro per maand. In 2022 kwam daar 0,79% index bij en op 1 januari 2023 volgde nogmaals een aanpassing aan de levensduurte met 8,14%. Pro memorie: aso's hebben een sui generis statuut en bouwen tot nader order dus geen pensioen op. Evenmin hebben ze recht op een vergoeding in geval van werkloosheid - wat na een opleiding in sommige specialistische disciplines toch niet geheel valt uit te sluiten. Om het uniforme basisloon te financieren - een verhoging met 7,91% vanaf augustus 2021 - trok minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) 30 miljoen extra per jaar uit voor de ziekenhuizen. Twee jaar geleden was de vrees reëel dat deze enveloppe niet zou volstaan. Ten onrechte, zo blijkt nu. In 2021 en 2022 werkten er in de Belgische ziekenhuizen respectievelijk 6.102 en 6.169 artsen-specialisten in opleiding. Uit de nu gepresenteerde statistieken blijkt dat het sociaal akkoord van mei 2021 de ziekenhuizen in 2022 uiteindelijk 21,326 miljoen extra kostte aan socialezekerheidsuitgaven. De 30 miljoen die werd uitgetrokken, was dus een duidelijke overraming; de ziekenhuizen kregen een kleine negen miljoen te veel. Wat betekent dat alles voor het inkomen van de individuele arts-specialist in opleiding? In 2021 verdiende een aso gemiddeld op jaarbasis 44.168,93 euro bruto, wachtvergoedingen - en eventuele covidpremies - inbegrepen. Door het sociaal akkoord kwam daar gemiddeld 2.977,40 euro (6,74%) bij zodat een arts in opleiding in 2022 47.146,33 mee naar huis nam, 3.928,86 euro per maand.