Vandaag krijgen patiënten vaak nog een belangrijke factuur voor hun (tijdelijke) verplaatsing naar een ander ziekenhuis, maanden na hun operatie. Alleen wanneer de patiënt voor minder dan 24 uur wordt overgebracht, is het transport momenteel al gratis.

De bedoeling is dat het geplande transport tussen ziekenhuizen vanaf 1 januari voor de patiënt steeds gratis is, ook al verblijft de patiënt langer dan 24 uur in het ziekenhuis waarnaar hij wordt overgebracht.

BFM

Een extra bedrag van 13,5 miljoen euro zal tussen de ziekenhuizen worden verdeeld via het Budget Financiële Middelen om dit transport voortaan te financieren zonder tussenkomst van de patiënt. De ziekenhuizen organiseren zelf de middelen of maken over dit transport afspraken met ambulancediensten.

Bij de verdeling van het budget is het de bedoeling dat kleinere ziekenhuizen in verhouding een groter deel van de koek krijgen, vanuit de veronderstelling dat zij vaker patiënten voor interventies doorverwijzen naar grotere ziekenhuizen.

De minister zal rekening houden met het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.

De ziekenhuizen moeten de verplaatsingen opvolgen en registreren, zodat indien nodig later bijsturingen kunnen gebeuren.

Taakverdeling

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke kondigde de maatregel aan op een congres van Kom op tegen Kanker.

"Wie opgenomen is in een ziekenhuis, verdient de beste zorg en mag niet de dupe zijn van de vaststelling dat die zorg beter - en al dan niet tijdelijk - in een ander ziekenhuis plaatsvindt, waar ze bijvoorbeeld wél over de nodige apparatuur beschikken, of waar het zorgpersoneel wél de nodige expertise heeft voor een bepaald type kanker of andere ingreep", zo stelt de Vooruit-minister.

"Daarom investeren we nu opnieuw om te vermijden dat de patiënt maanden later daarvoor een soms hoge factuur in de bus krijgt."

De overheid stimuleert de taakverdeling binnen de ziekenhuisnetwerken. Ze moedigt aan dat voor complexe behandelingen de expertise gebundeld wordt in referentiecentra, wat ook verplaatsingen teweegbrengt buiten de locoregionale ziekenhuisnetwerken.

Het kan evenwel niet de bedoeling zijn dat de patiënt daar dan financieel voor moet opdraaien.

Dringende verplaatsingen

Het budget van 13,5 miljoen dient voor geplande verplaatsingen. Voor dringende verplaatsingen tussen ziekenhuizen wordt vaak een beroep gedaan op de MUG, een PIT of een 112-ambulance. Dat verandert niet.

Ziekenhuisnetwerken kregen wel al de mogelijkheid een extra PIT op te zetten, en de meeste deden dat ook al.

Die PIT kan ook specifiek ingezet worden voor dringend vervoer tussen de ziekenhuizen onder bepaalde voorwaarden.

Vandaag krijgen patiënten vaak nog een belangrijke factuur voor hun (tijdelijke) verplaatsing naar een ander ziekenhuis, maanden na hun operatie. Alleen wanneer de patiënt voor minder dan 24 uur wordt overgebracht, is het transport momenteel al gratis.De bedoeling is dat het geplande transport tussen ziekenhuizen vanaf 1 januari voor de patiënt steeds gratis is, ook al verblijft de patiënt langer dan 24 uur in het ziekenhuis waarnaar hij wordt overgebracht.BFMEen extra bedrag van 13,5 miljoen euro zal tussen de ziekenhuizen worden verdeeld via het Budget Financiële Middelen om dit transport voortaan te financieren zonder tussenkomst van de patiënt. De ziekenhuizen organiseren zelf de middelen of maken over dit transport afspraken met ambulancediensten.Bij de verdeling van het budget is het de bedoeling dat kleinere ziekenhuizen in verhouding een groter deel van de koek krijgen, vanuit de veronderstelling dat zij vaker patiënten voor interventies doorverwijzen naar grotere ziekenhuizen.De minister zal rekening houden met het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. De ziekenhuizen moeten de verplaatsingen opvolgen en registreren, zodat indien nodig later bijsturingen kunnen gebeuren.TaakverdelingMinister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke kondigde de maatregel aan op een congres van Kom op tegen Kanker."Wie opgenomen is in een ziekenhuis, verdient de beste zorg en mag niet de dupe zijn van de vaststelling dat die zorg beter - en al dan niet tijdelijk - in een ander ziekenhuis plaatsvindt, waar ze bijvoorbeeld wél over de nodige apparatuur beschikken, of waar het zorgpersoneel wél de nodige expertise heeft voor een bepaald type kanker of andere ingreep", zo stelt de Vooruit-minister. "Daarom investeren we nu opnieuw om te vermijden dat de patiënt maanden later daarvoor een soms hoge factuur in de bus krijgt."De overheid stimuleert de taakverdeling binnen de ziekenhuisnetwerken. Ze moedigt aan dat voor complexe behandelingen de expertise gebundeld wordt in referentiecentra, wat ook verplaatsingen teweegbrengt buiten de locoregionale ziekenhuisnetwerken.Het kan evenwel niet de bedoeling zijn dat de patiënt daar dan financieel voor moet opdraaien.Dringende verplaatsingenHet budget van 13,5 miljoen dient voor geplande verplaatsingen. Voor dringende verplaatsingen tussen ziekenhuizen wordt vaak een beroep gedaan op de MUG, een PIT of een 112-ambulance. Dat verandert niet.Ziekenhuisnetwerken kregen wel al de mogelijkheid een extra PIT op te zetten, en de meeste deden dat ook al.Die PIT kan ook specifiek ingezet worden voor dringend vervoer tussen de ziekenhuizen onder bepaalde voorwaarden.