Het project '#kiesvoordezorg' is een initiatief van FeBi, het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten, en werd in het leven geroepen om een antwoord te bieden op het de enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen in ons land.

In een notendop biedt #kiesvoordezorg aan al wie geïnteresseerd en gemotiveerd is de kans om een tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige te starten. Concreet moeten zij daarvoor aan een aantal toelatingsvoorwaarden voldoen afhankelijk van de gekozen opleiding (graduaat, bachelor, postgraduaat dan wel master in de verpleegkunde of vroedkunde), minimum twee jaar werkervaring hebben en verplichte selectietesten afleggen.

Gedurende het hele opleidingstraject zijn de nieuwbakken studenten met een arbeidsovereenkomst verbonden aan een werkgever uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330). Met andere woorden ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, revalidatiecentra, beschut wonen, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van Rode Kruis-Vlaanderen, en residuaire gezondheidsinrichtingen en -diensten.

De volledige duur van de opleiding worden ze betaald conform de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing in 'hun' sector. Dat loon, en bij uitbreiding het ganse project, wordt gefinancierd met middelen uit het zorgpersoneelsfonds die de federale overheid ter beschikking stelt van het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten.

Tijdens het schooljaar zijn de kandidaat-werknemers vrijgesteld van prestaties, in de zomermaanden gaan ze enkele weken aan de slag bij de werkgever.

Eenmaal afgestudeerd kunnen ze meteen in dienst blijven van de werkgever waarmee hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

Tijdens de voorbije selectieronde werden 478 kandidaten weerhouden. Zij kunnen dus in september starten aan hun 'tweede carrière'.

Het project startte in 2021. Toen konden 446 kandidaten via #kiesvoordezorg hun opleiding beginnen met behoud van een wedde.

Het project '#kiesvoordezorg' is een initiatief van FeBi, het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten, en werd in het leven geroepen om een antwoord te bieden op het de enorme vraag naar gekwalificeerde verpleegkundigen en zorgkundigen in ons land. In een notendop biedt #kiesvoordezorg aan al wie geïnteresseerd en gemotiveerd is de kans om een tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige te starten. Concreet moeten zij daarvoor aan een aantal toelatingsvoorwaarden voldoen afhankelijk van de gekozen opleiding (graduaat, bachelor, postgraduaat dan wel master in de verpleegkunde of vroedkunde), minimum twee jaar werkervaring hebben en verplichte selectietesten afleggen.Gedurende het hele opleidingstraject zijn de nieuwbakken studenten met een arbeidsovereenkomst verbonden aan een werkgever uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330). Met andere woorden ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen, woonzorgcentra, thuisverpleging, revalidatiecentra, beschut wonen, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van Rode Kruis-Vlaanderen, en residuaire gezondheidsinrichtingen en -diensten.De volledige duur van de opleiding worden ze betaald conform de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing in 'hun' sector. Dat loon, en bij uitbreiding het ganse project, wordt gefinancierd met middelen uit het zorgpersoneelsfonds die de federale overheid ter beschikking stelt van het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten.Tijdens het schooljaar zijn de kandidaat-werknemers vrijgesteld van prestaties, in de zomermaanden gaan ze enkele weken aan de slag bij de werkgever.Eenmaal afgestudeerd kunnen ze meteen in dienst blijven van de werkgever waarmee hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten. Tijdens de voorbije selectieronde werden 478 kandidaten weerhouden. Zij kunnen dus in september starten aan hun 'tweede carrière'.Het project startte in 2021. Toen konden 446 kandidaten via #kiesvoordezorg hun opleiding beginnen met behoud van een wedde.