...

Sinds 1 januari 2020 moeten ziekenhuizen deel uitmaken van een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. Daarnaast bestaan er verschillende samenwerkingsvormen om diensten en zorgprogramma's gezamenlijk te organiseren of een complementair zorgaanbod te voorzien. Omwille van schaalvoordelen kiezen sommige ziekenhuizen voor een fusie. Een studiedag van AHLEC (Antwerp Health Law and Ethics Chair) gaat in op de praktische, juridische en financiële zijde van de verschillende samenwerkingsvormen.Christophe Lemmens (UAntwerpen, advocaat Dewallens & partners) gaat in op de juridische ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen, die uitvoerig behandeld worden in het pas verschenen boek Ziekenhuisnetwerken. Filip Dewallens (UAntwerpen, Dewallens en partners) heeft het over de impact van ziekenhuisnetwerken op het statuut van de ziekenhuisartsen.Twee sprekers vanuit Departement Zorg, dr. Coralie Herijgers en Geert Peuskens, behandelen de zorgstrategische planning in de ziekenhuisnetwerken. Vasiliki Mitrias en Bert Willekens van de Belgische Mededingingsautoriteit lichten toe hoe de BMA omgaat met ziekenhuisoverschrijdende samenwerkingsvormen.Na de middag gaan Pieter Panneel & Ans Bluekens (Vanbreda Risk & Benefits) en Jan Tuerlinckx (advocaat Tuerlinckx Tax Lawyers) dieper in op respectievelijk verzekeringsrechtelijke en fiscale aspecten van ziekenhuisoverschrijdende samenwerking.Tot slot getuigt Jo Leysen (gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout) over de tekortkomingen van de huidige mogelijkheden van ziekenhuisoverschrijdende samenwerking. Daarna is er ruimte voor een debat.De studiedag vindt plaats op vrijdag 19 januari 2024 van 9u tot 16u in UAntwerpen, Campus Drie Eiken. Inschrijven kan via deze link. RIZIV-accreditatie is aangevraagd.