...

Voorzitter Peter Verdonk (AZ Monica, gastprofessor Universiteit Antwerpen) stuurde een bevraging naar het 100-tal kniechirurgen dat lid is. Zijn vraag was om het aantal ingrepen en consultaties van de voorbije periode te vergelijken met dezelfde periode van vorig jaar. "Waar we als kniespecialisten normaal 560 patiënten zien waren dat er nu maar 69, en waar we normaal 68 ingrepen uitvoeren waren dat er nu maar 2." De kniespecialisten hebben daarmee naar schatting een achterstand opgebouwd van, tezamen, ongeveer 6.000 ingrepen en 50.000 consultaties. "Wat ik mis in het debat over het heropstarten van de zorg, is de observatie. Hoeveel patiënten lopen er rond voor cardiologen, algemeen internisten, oncologen, en voor ons orthopeden, die een diagnose hebben gemist? Hoe gaan we die achterstand nu inlopen? Hoe selecteren we de patiënten die we het eerst willen zien?" De meeste kniechirurgen geven in de bevraging aan dat ze denken veel meer tijd te moeten besteden aan het werk - met avondconsultaties, werk op zaterdag,... Dat is voor professor Verdonk maar een deel van de oplossing. "Daarnaast zullen artsen efficiënter moeten gaan werken, en zullen patiënten ook beter voorbereid naar de consultatie moeten komen." Volgens Verdonk zijn er geen standaardoplossingen die iedereen zomaar meteen moet gaan toepassen. Ieder gebruikt zijn creativiteit. Maar daarom is observatie belangrijk, om te leren uit die variabiliteit. Hij stuurde een persbericht met de resultaten van de survey de wereld in omdat hij ook graag wil horen hoe andere specialisten, hoe de huisartsen, dat aanpakken. "Zo komt er een kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines - en kun je van elkaar leren wat misschien ook voor jouw specialisme werkt. We zullen dit al doende moeten leren - dat zullen ook patiënten moeten begrijpen. Wetenschappelijke analyse kan het dan valideren." Lees ook: Teleconsultatie kan efficiëntie vergroten.