De Belgische federale overheid werkt aan een surge capacity plan dat moet instaan voor een "gecoördineerde, adequate en effectieve organisatie van de behandelcapaciteit in de Belgische ziekenhuizen".

Het voorbije weekend werden al enkele grote, voornamelijk universitaire ziekenhuizen geactiveerd: UZ Antwerpen, het CHU St. Pierre, UZ Leuven, UZ Gent, UZ Brussel, Huderf, ULB Erasme, UCL St.Luc, CHU Liège en CHU Mont-Godinne.

Na het weekend vertrok dan een brief naar alle ziekenhuizen om de nodige maatregelen te nemen om Covid-19-patiënten te kunnen opvangen. Ieder ziekenhuis wordt gevraagd maximaal bij te dragen binnen zijn capaciteit - om de expertise van meer gespecialiseerde ziekenhuizen ook zo efficiënt mogelijk te benutten.

Binnen de locoregionale netwerken kunnen ziekenhuizen hun activiteit afstemmen. Inwinnen van advies bij gespecialiseerde centra moet natuurlijk ook mogelijk zijn.

Voor het transport van patiënten, bijvoorbeeld als meer gespecialiseerde zorg vereist is dan het ziekenhuis kan aanbieden, maken ziekenhuizen zoveel mogelijk gebruik van de eigen transportmiddelen.

Als het daarop niet kan terugvallen, kan het ziekenhuis bellen naar de 112-centrale. Per provincie zullen een aantal ambulancediensten ingeschakeld worden voor dit specifieke patiëntentransport. "Desgevallend" wordt de ambulance bemand als een MUG.

De FOD inventariseerde meteen ook de behandelcapaciteit van de ziekenhuizen met voor Covid-19-patiënten bruikbare beademingstoestellen en voor ECMO.

Gevraagd is ook om dagelijks voor 11 u. de toestand in het ziekenhuis te rapporteren inzake de beschikbare capaciteit in intensieve zorgen, en inzake het aantal Covid-19-patiënten dat zich heeft aangemeld, dat wordt behandeld, dat is doorverwezen, enzovoort.

Wanneer de capaciteit van het ziekenhuis overschreden wordt, wordt het ziekenhuisnoodplan toegepast.

De Belgische federale overheid werkt aan een surge capacity plan dat moet instaan voor een "gecoördineerde, adequate en effectieve organisatie van de behandelcapaciteit in de Belgische ziekenhuizen".Het voorbije weekend werden al enkele grote, voornamelijk universitaire ziekenhuizen geactiveerd: UZ Antwerpen, het CHU St. Pierre, UZ Leuven, UZ Gent, UZ Brussel, Huderf, ULB Erasme, UCL St.Luc, CHU Liège en CHU Mont-Godinne.Na het weekend vertrok dan een brief naar alle ziekenhuizen om de nodige maatregelen te nemen om Covid-19-patiënten te kunnen opvangen. Ieder ziekenhuis wordt gevraagd maximaal bij te dragen binnen zijn capaciteit - om de expertise van meer gespecialiseerde ziekenhuizen ook zo efficiënt mogelijk te benutten.Binnen de locoregionale netwerken kunnen ziekenhuizen hun activiteit afstemmen. Inwinnen van advies bij gespecialiseerde centra moet natuurlijk ook mogelijk zijn.Voor het transport van patiënten, bijvoorbeeld als meer gespecialiseerde zorg vereist is dan het ziekenhuis kan aanbieden, maken ziekenhuizen zoveel mogelijk gebruik van de eigen transportmiddelen.Als het daarop niet kan terugvallen, kan het ziekenhuis bellen naar de 112-centrale. Per provincie zullen een aantal ambulancediensten ingeschakeld worden voor dit specifieke patiëntentransport. "Desgevallend" wordt de ambulance bemand als een MUG.De FOD inventariseerde meteen ook de behandelcapaciteit van de ziekenhuizen met voor Covid-19-patiënten bruikbare beademingstoestellen en voor ECMO.Gevraagd is ook om dagelijks voor 11 u. de toestand in het ziekenhuis te rapporteren inzake de beschikbare capaciteit in intensieve zorgen, en inzake het aantal Covid-19-patiënten dat zich heeft aangemeld, dat wordt behandeld, dat is doorverwezen, enzovoort.Wanneer de capaciteit van het ziekenhuis overschreden wordt, wordt het ziekenhuisnoodplan toegepast.