Tijdens de week van 17 tot 21 oktober 2016 kwam een team van 4 JCI-auditoren op bezoek om na te gaan in welke mate AZ Maria Middelares beantwoordt aan de standaarden uit het JCI-handboek. Hiertoe bezochten de auditoren alle verschillende afdelingen, de ondersteunende diensten en zelfs de technische ruimtes van AZ Maria Middelares. Niet alleen de hoofdcampus maar o--ok het medisch centrum te Gentbrugge en het dialysecentrum te Deinze werden grondig doorgelicht. De JCI-auditoren concluderen dat het ziekenhuis volledig voldoet aan 1.108 van de 1.146 meetpunten. Voor de overige 38 items werden werkpunten genoteerd.

"Het behalen van het internationaal JCI-kwaliteitslabel met deze uitmuntende score toont objectief aan dat er doorheen het hele ziekenhuis voor elke patiënt op ieder moment kwaliteitszekere en veilige zorg verleend wordt", zegt Ir. Christophe Mouton, algemeen directeur." Het is een bevestiging waar we heel fier op zijn. Het mooiste compliment van de auditoren was echter wel dat ze bij onze artsen en medewerkers een bijzonder engagement vaststelden in de manier waarop we onze zorg verlenen. Dat we ook geprezen werden voor onze doorgedreven aandacht voor een warme zorg onderstreept onze visie dat goede zorg méér is dan gestandaardiseerde processen en procedures. Ik wens dan ook alle medewerkers en artsen uitdrukkelijk te bedanken voor de aanhoudende inspanningen en inzet om dagdagelijks in te staan voor 'GezondheidsZorg met een Ziel'".

Binnen het E17-netwerk is AZ Maria Middelares, na AZ Groeninge, het tweede ziekenhuis dat bekroond wordt met het JCI-kwaliteitslabel.

Tijdens de week van 17 tot 21 oktober 2016 kwam een team van 4 JCI-auditoren op bezoek om na te gaan in welke mate AZ Maria Middelares beantwoordt aan de standaarden uit het JCI-handboek. Hiertoe bezochten de auditoren alle verschillende afdelingen, de ondersteunende diensten en zelfs de technische ruimtes van AZ Maria Middelares. Niet alleen de hoofdcampus maar o--ok het medisch centrum te Gentbrugge en het dialysecentrum te Deinze werden grondig doorgelicht. De JCI-auditoren concluderen dat het ziekenhuis volledig voldoet aan 1.108 van de 1.146 meetpunten. Voor de overige 38 items werden werkpunten genoteerd."Het behalen van het internationaal JCI-kwaliteitslabel met deze uitmuntende score toont objectief aan dat er doorheen het hele ziekenhuis voor elke patiënt op ieder moment kwaliteitszekere en veilige zorg verleend wordt", zegt Ir. Christophe Mouton, algemeen directeur." Het is een bevestiging waar we heel fier op zijn. Het mooiste compliment van de auditoren was echter wel dat ze bij onze artsen en medewerkers een bijzonder engagement vaststelden in de manier waarop we onze zorg verlenen. Dat we ook geprezen werden voor onze doorgedreven aandacht voor een warme zorg onderstreept onze visie dat goede zorg méér is dan gestandaardiseerde processen en procedures. Ik wens dan ook alle medewerkers en artsen uitdrukkelijk te bedanken voor de aanhoudende inspanningen en inzet om dagdagelijks in te staan voor 'GezondheidsZorg met een Ziel'".Binnen het E17-netwerk is AZ Maria Middelares, na AZ Groeninge, het tweede ziekenhuis dat bekroond wordt met het JCI-kwaliteitslabel.