Een partnership met het VBS en de beroepsverenigingen is onontbeerlijk om de geplande hervormingen in de ziekenhuisfinanciering en de nomenclatuur in de praktijk te brengen. Dat schrijft dokter Donald Claeys, secretaris-generaal van het VBS, in zijn jaarverslag 2021.

Mits de afhoudingen dan uiteraard tot het verleden behoren, gaat het VBS akkoord met een opdeling van de erelonen in medische prestaties en werkingskosten. "Dat bevordert de samenwerking en de innovatie in diagnose en behandeling." Claeys benadrukt wel dat de beroepsverenigingen stakeholders zijn. Hun actieve deelname is essentieel om werkbare oplossingen uit te dokteren.

Kenniscentra

De gezondheidscrisis in 2021 leert alvast dat ervaringen, wetenschappelijk onderzoek en inventiviteit de beste garantie vormen op een kwaliteitsvolle toekomst. Overleg en het in vraag stellen van zekerheden zijn belangrijk om vooruitgang te boeken. Het VBS en de beroepsverenigingen fungeren als kenniscentra die het beleid met technische raad bijstaan. Nieuwe gezondheidscrisissen het hoofd bieden op het vlak van manpower, beschikbaarheid en reactiesnelheid is de beroepsverenigingen bijvoorbeeld op het lijf geschreven.

Mits de kwaliteit gewaarborgd is, gebeurt specialistische zorgverlening best in het thuismilieu. Transmurale (oncologische) zorgtrajecten faciliteren dat ook. Hoogtechnologische zorg blijft best in het ziekenhuis. Nog in de lijn met de hervormingsplannen wil dokter Claeys de werking van het dagziekenhuis optimaliseren. Een correcte omkadering, toegankelijkheid en multidisciplinariteit dringen zich op. De huidige financieringsmodaliteiten dateren van een kwart eeuw geleden. Een modernisering impliceert het afschaffen van de historische forfaits en een herdefinitie van de dagopname. Concentratie van zorg in de netwerken biedt een meerwaarde.

Extramuraal

Op één punt volgt dokter Claeys het beleid niet: er is wel degelijk plaats voor extramurale specialistische centra in onze gezondheidszorg. "Dat is geen concurrentie voor de huisarts. Integendeel, hoogtechnologische specialistische zorg wordt op verwijzing door de huisarts aangeboden. En trouwens, alle ziekenhuizen hebben nu zelf poliklinieken." Essentieel is dat de spelregels voor iedereen gelijk zijn. Op die voorwaarde leidt extramurale zorg zelfs tot besparingen.

Tot slot wil het VBS de samenwerking tussen huisartsen en specialisten verder uitbouwen. Belangrijke bouwstenen daarin zijn een verdere digitalisering van de communicatie en de uitbouw van telegeneeskunde en e-health.

Een partnership met het VBS en de beroepsverenigingen is onontbeerlijk om de geplande hervormingen in de ziekenhuisfinanciering en de nomenclatuur in de praktijk te brengen. Dat schrijft dokter Donald Claeys, secretaris-generaal van het VBS, in zijn jaarverslag 2021. Mits de afhoudingen dan uiteraard tot het verleden behoren, gaat het VBS akkoord met een opdeling van de erelonen in medische prestaties en werkingskosten. "Dat bevordert de samenwerking en de innovatie in diagnose en behandeling." Claeys benadrukt wel dat de beroepsverenigingen stakeholders zijn. Hun actieve deelname is essentieel om werkbare oplossingen uit te dokteren. De gezondheidscrisis in 2021 leert alvast dat ervaringen, wetenschappelijk onderzoek en inventiviteit de beste garantie vormen op een kwaliteitsvolle toekomst. Overleg en het in vraag stellen van zekerheden zijn belangrijk om vooruitgang te boeken. Het VBS en de beroepsverenigingen fungeren als kenniscentra die het beleid met technische raad bijstaan. Nieuwe gezondheidscrisissen het hoofd bieden op het vlak van manpower, beschikbaarheid en reactiesnelheid is de beroepsverenigingen bijvoorbeeld op het lijf geschreven. Mits de kwaliteit gewaarborgd is, gebeurt specialistische zorgverlening best in het thuismilieu. Transmurale (oncologische) zorgtrajecten faciliteren dat ook. Hoogtechnologische zorg blijft best in het ziekenhuis. Nog in de lijn met de hervormingsplannen wil dokter Claeys de werking van het dagziekenhuis optimaliseren. Een correcte omkadering, toegankelijkheid en multidisciplinariteit dringen zich op. De huidige financieringsmodaliteiten dateren van een kwart eeuw geleden. Een modernisering impliceert het afschaffen van de historische forfaits en een herdefinitie van de dagopname. Concentratie van zorg in de netwerken biedt een meerwaarde. Op één punt volgt dokter Claeys het beleid niet: er is wel degelijk plaats voor extramurale specialistische centra in onze gezondheidszorg. "Dat is geen concurrentie voor de huisarts. Integendeel, hoogtechnologische specialistische zorg wordt op verwijzing door de huisarts aangeboden. En trouwens, alle ziekenhuizen hebben nu zelf poliklinieken." Essentieel is dat de spelregels voor iedereen gelijk zijn. Op die voorwaarde leidt extramurale zorg zelfs tot besparingen. Tot slot wil het VBS de samenwerking tussen huisartsen en specialisten verder uitbouwen. Belangrijke bouwstenen daarin zijn een verdere digitalisering van de communicatie en de uitbouw van telegeneeskunde en e-health.