Er werd 269,7 miljoen euro bij het in december vorig jaar vastgelegde bedrag geteld om rekening te houden met de al toegepaste indexeringen en de 'indexhypothese' voor november dit jaar.

Op de euro na gaat het nu om 10.185.401.033 euro, tegenover 10.086.579.010 euro in december. Er zijn ook een aantal posten verschoven of aangepast.

De uitvoering van de maatregelen die de arbeidsomstandigheden van het personeel moeten verbeteren - voor een bedrag van ruim 46 miljoen - worden toevertrouwd aan de Maribelfondsen. Dat bedrag gaat van de begroting voor het BFM.

Het bedrag dat de beroepsprocedures moet opvangen die in 2022 hun beslag krijgen, is verlaagd tot 160 miljoen euro. Dat zou moeten volstaan om de gedeeltelijke vernietiging van twee KB's op te vangen die in 2017 besparingen moesten realiseren in de ziekenhuissector (KB van 22 december 2016 en dat van 24 januari 2017).

Binnen het budget is een bedrag van 23 miljoen euro opzijgezet voor een specialisatietoeslag voor verpleegkundigen binnen de toepassing van de IFIC-loonsschaal. Een extra budget van 9 miljoen euro voor de ontwikkeling van het dagziekenhuis is verschoven van de rubriek 'forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen' naar de rubriek 'verpleegdagprijs'.

Er werd 269,7 miljoen euro bij het in december vorig jaar vastgelegde bedrag geteld om rekening te houden met de al toegepaste indexeringen en de 'indexhypothese' voor november dit jaar. Op de euro na gaat het nu om 10.185.401.033 euro, tegenover 10.086.579.010 euro in december. Er zijn ook een aantal posten verschoven of aangepast.De uitvoering van de maatregelen die de arbeidsomstandigheden van het personeel moeten verbeteren - voor een bedrag van ruim 46 miljoen - worden toevertrouwd aan de Maribelfondsen. Dat bedrag gaat van de begroting voor het BFM.Het bedrag dat de beroepsprocedures moet opvangen die in 2022 hun beslag krijgen, is verlaagd tot 160 miljoen euro. Dat zou moeten volstaan om de gedeeltelijke vernietiging van twee KB's op te vangen die in 2017 besparingen moesten realiseren in de ziekenhuissector (KB van 22 december 2016 en dat van 24 januari 2017).Binnen het budget is een bedrag van 23 miljoen euro opzijgezet voor een specialisatietoeslag voor verpleegkundigen binnen de toepassing van de IFIC-loonsschaal. Een extra budget van 9 miljoen euro voor de ontwikkeling van het dagziekenhuis is verschoven van de rubriek 'forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen' naar de rubriek 'verpleegdagprijs'.