Het eerste deel van het advies handelt over het gebruik van camera's voor medisch toezicht tijdens een ziekenhuisopname.

Cameratoezicht dient slechts ingeschakeld te worden na een diepgaande ethische en medische reflectie, zo benadrukt de Orde. In haar advies vermeldt ze de volgende voorwaarden:

-De gezondheidstoestand van de patiënt dient een permanent visueel toezicht te rechtvaardigen, zowel om een diagnose te stellen als om hem te verzorgen.

-Het zorgteam moet ervan overtuigd zijn dat het gebruik van dit toestel bijdraagt tot de kwaliteit van de zorg en dat minder ingrijpende bewakingsapparatuur, zoals een monitoringstoestel, geen geschikt toezicht kan bieden.

-Indien een beroep op cameratoezicht essentieel lijkt, moet het beperkt blijven tot wat nodig is voor de toezichtbehoeften van de patiënt.

- Camera's mogen de persoonlijke relatie tussen de leden van het zorgteam en de patiënten niet verstoren, noch door de frequentie van de contacten te verminderen, noch door de spontaniteit ervan aan te tasten.

-De patiënt dient vooraf ingelicht te worden over het plan camera's in te zetten, de medische redenen ervoor en het gebruik dat gemaakt zal worden van de beelden.

-De patiënt, of in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger, moet ermee instemmen gefilmd te worden met het oog op medisch toezicht.

-De beelden mogen enkel bekeken worden door een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar, bekwaam voor het uitoefenen van medisch toezicht, die betrokken is bij de zorg en in de mate dat dit noodzakelijk is voor de de zorg waarmee hij belast is.

Voor onderwijsdoeleinden

In deel twee van het advies komt de verwerking van medische beelden met onderwijsdoeleinden aan bod.

Daarin legt de Orde vooral de klemtoon op de schriftelijke en duidelijke goedkeuring van de patiënt.

"Rekening houdend met de medische ethiek en de wet, is de nationale raad van oordeel dat persoonsgegevens (betreffende een geïdentificeerde of rechtsreeks of onrechtstreeks identificeerbare natuurlijke persoon) niet voor onderwijsdoeleinden gebruikt mogen worden zonder de voorafgaande geïnformeerde en schriftelijke toestemming van de patiënt", klinkt het.

Stemt de patiënt in, dan stelt de Orde voor om bv. pseudonimisering toe te passen, om de identificatie van de patiënt tot een minimum te beperken.

De nationale raad herinnert ook aan het eerder verschenen advies van 21 september 2019 over het installeren van een bewakingscamera in de onderzoeksruimte van een medische praktijk met als doel misdrijven te voorkomen of vast te stellen ('Bewakingscamera in een geneeskundepraktijk').

Het eerste deel van het advies handelt over het gebruik van camera's voor medisch toezicht tijdens een ziekenhuisopname.Cameratoezicht dient slechts ingeschakeld te worden na een diepgaande ethische en medische reflectie, zo benadrukt de Orde. In haar advies vermeldt ze de volgende voorwaarden:-De gezondheidstoestand van de patiënt dient een permanent visueel toezicht te rechtvaardigen, zowel om een diagnose te stellen als om hem te verzorgen.-Het zorgteam moet ervan overtuigd zijn dat het gebruik van dit toestel bijdraagt tot de kwaliteit van de zorg en dat minder ingrijpende bewakingsapparatuur, zoals een monitoringstoestel, geen geschikt toezicht kan bieden.-Indien een beroep op cameratoezicht essentieel lijkt, moet het beperkt blijven tot wat nodig is voor de toezichtbehoeften van de patiënt.- Camera's mogen de persoonlijke relatie tussen de leden van het zorgteam en de patiënten niet verstoren, noch door de frequentie van de contacten te verminderen, noch door de spontaniteit ervan aan te tasten.-De patiënt dient vooraf ingelicht te worden over het plan camera's in te zetten, de medische redenen ervoor en het gebruik dat gemaakt zal worden van de beelden.-De patiënt, of in voorkomend geval zijn vertegenwoordiger, moet ermee instemmen gefilmd te worden met het oog op medisch toezicht.-De beelden mogen enkel bekeken worden door een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar, bekwaam voor het uitoefenen van medisch toezicht, die betrokken is bij de zorg en in de mate dat dit noodzakelijk is voor de de zorg waarmee hij belast is.Voor onderwijsdoeleindenIn deel twee van het advies komt de verwerking van medische beelden met onderwijsdoeleinden aan bod. Daarin legt de Orde vooral de klemtoon op de schriftelijke en duidelijke goedkeuring van de patiënt. "Rekening houdend met de medische ethiek en de wet, is de nationale raad van oordeel dat persoonsgegevens (betreffende een geïdentificeerde of rechtsreeks of onrechtstreeks identificeerbare natuurlijke persoon) niet voor onderwijsdoeleinden gebruikt mogen worden zonder de voorafgaande geïnformeerde en schriftelijke toestemming van de patiënt", klinkt het.Stemt de patiënt in, dan stelt de Orde voor om bv. pseudonimisering toe te passen, om de identificatie van de patiënt tot een minimum te beperken.