Artsenkrant/Le Journal du Médecin organiseerde in samenwerking met Trends/Tendances en Le Vif/Knack een enquête over de impact van de eerste covid-19-golf op de ziekenhuissector.

Tussen 2 en 8 september werden daarover de algemene directeurs en de medische directeurs/hoofdartsen van de Belgische ziekenhuizen ondervraagd. 62 algemene en medische directeurs van 35 algemene, 5 universitaire en 9 psychiatrische ziekenhuizen vulden de vragenlijst in.

Slechtere zorgkwaliteit

De enorme focus op de pandemie had tot gevolg dat tal van raadplegingen, onderzoeken en ingrepen voor langere tijd werden uitgesteld. Weinig verrassend dus dat een kwart van de (medische) directeurs vindt dat de zorgkwaliteit erop achteruitging, vooral in een aantal disciplines. Zo was de impact het grootst op cardiologie met aanwijzingen van gemiste of laattijdig gediagnosticeerde hartinfarcten. Ook oncologie, neurologie (gemiste of laattijdig gediagnosticeerde CVA's) en vaatziekten deelden in de klappen. Laattijdige behandelingen maakten bijvoorbeeld meer amputaties noodzakelijk.

Door de vertraging die screenings- en andere onderzoeken opliepen, verwachten drie ziekenhuisdirecties op vier de komende jaren een toename van niet-covid-gerelateerd pathologie. Zorguitstel zal volgens 67% tot een beperkte toename van vermijdbare medische problemen leiden. Verder verwacht 12% een grote en 65% een beperkte toename van covid-gerelateerde pathologie.

Procedures

Nu we ons volop in de tweede golf bevinden, is het uiteraard interessant te weten of de procedures gevolgd tijdens de pandemie voldeden. Zijn ze ook nu toepasbaar? Mits enkele aanpassingen is dat voor bijna zeven op tien respondenten inderdaad het geval. Meer dan een kwart is zelfs van oordeel dat de procedures zonder meer opnieuw bruikbaar zijn. Slechts twee ziekenhuisdirecties vinden dat de procedures aan herziening toe zijn.

Drie ziekenhuizen (4%) zijn van oordeel dat ze al voor de eerste covid-golf goed voorbereid waren op een pandemie en negen op tien (medische) directeurs beweren bovendien veel geleerd te hebben uit de ervaringen tijdens het voorjaar. Ze zouden nu, tijdens de tweede golf, dus beter voorbereid (moeten) zijn op een pandemie.

Artsenkrant/Le Journal du Médecin organiseerde in samenwerking met Trends/Tendances en Le Vif/Knack een enquête over de impact van de eerste covid-19-golf op de ziekenhuissector.Tussen 2 en 8 september werden daarover de algemene directeurs en de medische directeurs/hoofdartsen van de Belgische ziekenhuizen ondervraagd. 62 algemene en medische directeurs van 35 algemene, 5 universitaire en 9 psychiatrische ziekenhuizen vulden de vragenlijst in.De enorme focus op de pandemie had tot gevolg dat tal van raadplegingen, onderzoeken en ingrepen voor langere tijd werden uitgesteld. Weinig verrassend dus dat een kwart van de (medische) directeurs vindt dat de zorgkwaliteit erop achteruitging, vooral in een aantal disciplines. Zo was de impact het grootst op cardiologie met aanwijzingen van gemiste of laattijdig gediagnosticeerde hartinfarcten. Ook oncologie, neurologie (gemiste of laattijdig gediagnosticeerde CVA's) en vaatziekten deelden in de klappen. Laattijdige behandelingen maakten bijvoorbeeld meer amputaties noodzakelijk.Door de vertraging die screenings- en andere onderzoeken opliepen, verwachten drie ziekenhuisdirecties op vier de komende jaren een toename van niet-covid-gerelateerd pathologie. Zorguitstel zal volgens 67% tot een beperkte toename van vermijdbare medische problemen leiden. Verder verwacht 12% een grote en 65% een beperkte toename van covid-gerelateerde pathologie.Nu we ons volop in de tweede golf bevinden, is het uiteraard interessant te weten of de procedures gevolgd tijdens de pandemie voldeden. Zijn ze ook nu toepasbaar? Mits enkele aanpassingen is dat voor bijna zeven op tien respondenten inderdaad het geval. Meer dan een kwart is zelfs van oordeel dat de procedures zonder meer opnieuw bruikbaar zijn. Slechts twee ziekenhuisdirecties vinden dat de procedures aan herziening toe zijn. Drie ziekenhuizen (4%) zijn van oordeel dat ze al voor de eerste covid-golf goed voorbereid waren op een pandemie en negen op tien (medische) directeurs beweren bovendien veel geleerd te hebben uit de ervaringen tijdens het voorjaar. Ze zouden nu, tijdens de tweede golf, dus beter voorbereid (moeten) zijn op een pandemie.