De verdeling van de voorzitters van de verschillende parlementaire commissies weerspiegelt mee de politieke machtsverhoudingen binnen de politieke partijen. Kamercommissies bereiden de plenaire zittingen van het parlement voor. Wetsontwerpen en -voorstellen worden er besproken en eventueel geamendeerd alvorens men ze voorlegt aan de voltallige kamer. Op die manier worden de belangrijkste wolfijzers en schietgeweren al uit de teksten gehaald en kan het parlement sneller en efficiënter werken.

Sociale zaken

Tijdens de vorige legislatuur werd de kamercommissie Volksgezondheid voorgezeten door Muriel Gerkens (Ecolo-Groen). Deze keer kreeg de groene fractie het voorzitterschap van de commissie Sociale zaken toebedeeld. Met name mag Marie-Colline Leroy, een lerares Frans, zich nu praeses noemen van de commissie.

Vlaamse milieuadministratie

Voor de PTB is het voorzitterschap een primeur. De partij duidde voor deze belangrijke functie als voorzitter van de commissie Volksgezondheid kersvers parlementslid Thierry Warmoes aan. Warmoes is bioloog van opleiding en studeerde aan de Universiteit Antwerpen. Gedurende 15 jaar was hij specialist waterkwaliteit bij de Vlaamse milieuadministratie.

De verdeling van de voorzitters van de verschillende parlementaire commissies weerspiegelt mee de politieke machtsverhoudingen binnen de politieke partijen. Kamercommissies bereiden de plenaire zittingen van het parlement voor. Wetsontwerpen en -voorstellen worden er besproken en eventueel geamendeerd alvorens men ze voorlegt aan de voltallige kamer. Op die manier worden de belangrijkste wolfijzers en schietgeweren al uit de teksten gehaald en kan het parlement sneller en efficiënter werken.Tijdens de vorige legislatuur werd de kamercommissie Volksgezondheid voorgezeten door Muriel Gerkens (Ecolo-Groen). Deze keer kreeg de groene fractie het voorzitterschap van de commissie Sociale zaken toebedeeld. Met name mag Marie-Colline Leroy, een lerares Frans, zich nu praeses noemen van de commissie.Voor de PTB is het voorzitterschap een primeur. De partij duidde voor deze belangrijke functie als voorzitter van de commissie Volksgezondheid kersvers parlementslid Thierry Warmoes aan. Warmoes is bioloog van opleiding en studeerde aan de Universiteit Antwerpen. Gedurende 15 jaar was hij specialist waterkwaliteit bij de Vlaamse milieuadministratie.