Virologen en ambtenaren sprongen in het gat dat politici gelaten hebben in de communicatie over de huidige coronacrisis. Vraag is wel hoever dit kan gaan? Een interessant digitaal debat met vier leidende ambtenaren van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka gaf op 12 september enkele aanzetten. Het topkwartet bestond uit Jo De Cock (Riziv), Pedro Facon (FOD Volksgezondheid), Dirk Dewolf (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) en Karine Moykens (Departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin).

Voor dokter Dewolf heeft de politiek het laatste woord. Hij voegde er wel onmiddellijk aan toe dat nu werk moet gemaakt worden van meer homogeniteit in de bevoegdheden. "Bijvoorbeeld stel ik ook vast dat Franstalig België de regio's ent op de ziekenhuisnetwerken. Dat hospitalocentrisme en deze modellen willen we in Vlaanderen helemaal niet. De gevoeligheden liggen anders."

Naast reflecties over mogelijke scenario's vindt Jo De Cock (foto) het belangrijk dat ambtenaren technische vragen van politici beantwoorden. "En een staatshervorming is een slecht uitgangspunt voor een hervorming. De centrale vraag luidt: welk systeem van gezondheidszorg willen we? Welke toegevoegde waarde heeft een hervorming? Defederalisering is pas aanvaardbaar als een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn. Concurrentie op de prijzen kan bijvoorbeeld niet."

Voor Karine Moykens kunnen ambtenaren beter dan politici lange termijngevolgen van beslissingen en pro's en contra's inschatten.

Pedro Facon tot slot stelde dat de finaliteit van hervormingen zoals eerstelijnszones, ziekenhuisnetwerken en artikel 107-projecten meer zorgintegratie is. "Asymmetrie is ook na de zesde staatshervorming al mogelijk. Waarom werd daarvan zo weinig gebruik gemaakt? Essentieel voor mij is dat we komen tot een federaal systeem toegespitst op lokaal niveau. Om dat te bereiken dienen nog een aantal hinderpalen te worden opgeruimd."

Lees verder: 'Blinde groeinorm is geen optie' .

Virologen en ambtenaren sprongen in het gat dat politici gelaten hebben in de communicatie over de huidige coronacrisis. Vraag is wel hoever dit kan gaan? Een interessant digitaal debat met vier leidende ambtenaren van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka gaf op 12 september enkele aanzetten. Het topkwartet bestond uit Jo De Cock (Riziv), Pedro Facon (FOD Volksgezondheid), Dirk Dewolf (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) en Karine Moykens (Departement Welzijn, Volksgezondheid, Gezin). Voor dokter Dewolf heeft de politiek het laatste woord. Hij voegde er wel onmiddellijk aan toe dat nu werk moet gemaakt worden van meer homogeniteit in de bevoegdheden. "Bijvoorbeeld stel ik ook vast dat Franstalig België de regio's ent op de ziekenhuisnetwerken. Dat hospitalocentrisme en deze modellen willen we in Vlaanderen helemaal niet. De gevoeligheden liggen anders." Naast reflecties over mogelijke scenario's vindt Jo De Cock (foto) het belangrijk dat ambtenaren technische vragen van politici beantwoorden. "En een staatshervorming is een slecht uitgangspunt voor een hervorming. De centrale vraag luidt: welk systeem van gezondheidszorg willen we? Welke toegevoegde waarde heeft een hervorming? Defederalisering is pas aanvaardbaar als een aantal basisvoorwaarden vervuld zijn. Concurrentie op de prijzen kan bijvoorbeeld niet." Voor Karine Moykens kunnen ambtenaren beter dan politici lange termijngevolgen van beslissingen en pro's en contra's inschatten. Pedro Facon tot slot stelde dat de finaliteit van hervormingen zoals eerstelijnszones, ziekenhuisnetwerken en artikel 107-projecten meer zorgintegratie is. "Asymmetrie is ook na de zesde staatshervorming al mogelijk. Waarom werd daarvan zo weinig gebruik gemaakt? Essentieel voor mij is dat we komen tot een federaal systeem toegespitst op lokaal niveau. Om dat te bereiken dienen nog een aantal hinderpalen te worden opgeruimd." Lees verder: 'Blinde groeinorm is geen optie' .