Met deze partnership-overeenkomst bezegelen de ziekenhuizen de afspraak om geprivilegieerd met elkaar samen te werken bij het ontwikkelen van nieuwe projecten, zowel medisch, administratief als voor de ondersteunende diensten. De samenwerking kadert in de economische realiteit en de nadruk in het gezondheidsbeleid van de diverse overheden, die de ziekenhuizen oproepen tot nauwere samenwerking in netwerkverband en tot verdere specialisatie. De voorbije jaren kwamen reeds verscheidene informele samenwerkingsprojecten tot stand. De ruimere samenwerking krijgt nu een officieel karakter.

'Het succes dat wij zien in de diverse gezamenlijke projecten heeft ons aangemoedigd om deze samenwerking te formaliseren in een schriftelijk akkoord', bevestigen de afgevaardigd beheerders van beide ziekenhuisgroepen*. 'We zijn logische partners. We bieden grotendeels dezelfde diensten en specialisaties voor een gelijkaardig profiel van patiënten in dezelfde regio. Het vergt wat durf om deze nieuwe stap te zetten, maar wij zijn op natuurlijke wijze aangewezen tot samenwerking. Daarom kiezen we er zelf voor om in een partnership te stappen alvorens hierover een specifieke en mogelijks beperkende wetgeving wordt uitgevaardigd.'

Het samenwerkingsakkoord betreft in totaal zes Brusselse sites die deel uitmaken van beide ziekenhuisgroepen. Door deze samenwerking kunnen de twee partners een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkelen die hen moet toelaten een volledige en hoogstaande zorg aan te bieden in een performant, modern kader.

Met deze partnership-overeenkomst bezegelen de ziekenhuizen de afspraak om geprivilegieerd met elkaar samen te werken bij het ontwikkelen van nieuwe projecten, zowel medisch, administratief als voor de ondersteunende diensten. De samenwerking kadert in de economische realiteit en de nadruk in het gezondheidsbeleid van de diverse overheden, die de ziekenhuizen oproepen tot nauwere samenwerking in netwerkverband en tot verdere specialisatie. De voorbije jaren kwamen reeds verscheidene informele samenwerkingsprojecten tot stand. De ruimere samenwerking krijgt nu een officieel karakter. 'Het succes dat wij zien in de diverse gezamenlijke projecten heeft ons aangemoedigd om deze samenwerking te formaliseren in een schriftelijk akkoord', bevestigen de afgevaardigd beheerders van beide ziekenhuisgroepen*. 'We zijn logische partners. We bieden grotendeels dezelfde diensten en specialisaties voor een gelijkaardig profiel van patiënten in dezelfde regio. Het vergt wat durf om deze nieuwe stap te zetten, maar wij zijn op natuurlijke wijze aangewezen tot samenwerking. Daarom kiezen we er zelf voor om in een partnership te stappen alvorens hierover een specifieke en mogelijks beperkende wetgeving wordt uitgevaardigd.' Het samenwerkingsakkoord betreft in totaal zes Brusselse sites die deel uitmaken van beide ziekenhuisgroepen. Door deze samenwerking kunnen de twee partners een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkelen die hen moet toelaten een volledige en hoogstaande zorg aan te bieden in een performant, modern kader.