Het gaat dan bijvoorbeeld over het toedienen van druppels in de ogen, wondverzorging en injecties toedienen. Ook krijgen mantelzorgers opleiding over tiltechnieken als de patiënt immobiel of slechts gedeeltelijk mobiel is.

De bedoeling is om patiënten en hun mantelzorgers beter voor te bereiden op mogelijke medische zorgen na ontslag uit het ziekenhuis. Bijkomend voordeel is dat de verpleegafdelingen worden ontlast, legt het ziekenhuis uit in een persbericht. "Tot voor kort moesten instructies aan patiënten en mantelzorgers namelijk tussen de bedrijven door worden gegeven op verpleegafdelingen. Bij gebrek aan tijd werd dat nog wel eens vergeten of uitgesteld, waardoor patiënten langer dan strikt noodzakelijk een ziekenhuisbed bezet hielden."

Op termijn plant het Maastrichtse ziekenhuis ook een 'mantelzorginloopcafé', waar patiënten en mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen.

De mantelzorgacademie is in 2018 opgericht als pilootproject en wordt gezien het succes nu meer structureel uitgebouwd. Ondertussen zetten acht speciaal opgeleide verpleegkundigen zich in voor de academie.

Het gaat dan bijvoorbeeld over het toedienen van druppels in de ogen, wondverzorging en injecties toedienen. Ook krijgen mantelzorgers opleiding over tiltechnieken als de patiënt immobiel of slechts gedeeltelijk mobiel is.De bedoeling is om patiënten en hun mantelzorgers beter voor te bereiden op mogelijke medische zorgen na ontslag uit het ziekenhuis. Bijkomend voordeel is dat de verpleegafdelingen worden ontlast, legt het ziekenhuis uit in een persbericht. "Tot voor kort moesten instructies aan patiënten en mantelzorgers namelijk tussen de bedrijven door worden gegeven op verpleegafdelingen. Bij gebrek aan tijd werd dat nog wel eens vergeten of uitgesteld, waardoor patiënten langer dan strikt noodzakelijk een ziekenhuisbed bezet hielden."Op termijn plant het Maastrichtse ziekenhuis ook een 'mantelzorginloopcafé', waar patiënten en mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen. De mantelzorgacademie is in 2018 opgericht als pilootproject en wordt gezien het succes nu meer structureel uitgebouwd. Ondertussen zetten acht speciaal opgeleide verpleegkundigen zich in voor de academie.