Op 12 mei 2017 gaf de ministerraad groen licht voor de aanwerving van het Galilei-gebouw, gedeeltelijk via aankoop en gedeeltelijk via huur. Vorige week heeft de de ministerraad het onderhuurcontract tussen de Regie der Gebouwen en het Riziv goedgekeurd, waardoor de praktische details van de verhuis nu gepland kunnen worden. Vanaf 2020 zullen medewerkers van de drie administraties hun intrek nemen in het Galilei-gebouw.

Als federale vastgoedbeheerder zal de Regie der Gebouwen instaan voor het beheer en de betaling van de huurgelden voor de FOD Volksgezondheid en het FAGG.

Sterkere coördinatie

De drie instellingen zullen hun activiteiten op strategisch en operationeel niveau op elkaar afstemmen. Op strategisch vlak houdt dit in dat ze meer gecoördineerd gaan samenwerking rond gezondheidsdoelstellingen en de grote hervormingen in de sector. Op operationeel vlak zullen de processen en de activiteiten van de verschillende instellingen beter geharmoniseerd en in sommige gevallen gedeeld worden.

Kwalitatieve werkomgeving

De medewerkers van de gezondheidsadministraties zullen in het nieuwe gebouw op extra comfort kunnen rekenen. De drie administraties werken bovendien aan een new way of working, waarbij gezond en duurzaam samenwerken centraal staan.

Centrale ondersteunende diensten

Dankzij de verhuis zullen het Riziv, het FAGG en de FOD Volksgezondheid ook bepaalde ondersteunende diensten kunnen bundelen en gezamenlijk coördineren, zoals het ICT-beheer, het technisch beheer van het gebouw en de vertaaldiensten. Dat maakt efficiëntiewinsten mogelijk en zorgt zo voor een betere besteding van de beschikbare publieke middelen.

Op 12 mei 2017 gaf de ministerraad groen licht voor de aanwerving van het Galilei-gebouw, gedeeltelijk via aankoop en gedeeltelijk via huur. Vorige week heeft de de ministerraad het onderhuurcontract tussen de Regie der Gebouwen en het Riziv goedgekeurd, waardoor de praktische details van de verhuis nu gepland kunnen worden. Vanaf 2020 zullen medewerkers van de drie administraties hun intrek nemen in het Galilei-gebouw.Als federale vastgoedbeheerder zal de Regie der Gebouwen instaan voor het beheer en de betaling van de huurgelden voor de FOD Volksgezondheid en het FAGG. Sterkere coördinatieDe drie instellingen zullen hun activiteiten op strategisch en operationeel niveau op elkaar afstemmen. Op strategisch vlak houdt dit in dat ze meer gecoördineerd gaan samenwerking rond gezondheidsdoelstellingen en de grote hervormingen in de sector. Op operationeel vlak zullen de processen en de activiteiten van de verschillende instellingen beter geharmoniseerd en in sommige gevallen gedeeld worden. Kwalitatieve werkomgevingDe medewerkers van de gezondheidsadministraties zullen in het nieuwe gebouw op extra comfort kunnen rekenen. De drie administraties werken bovendien aan een new way of working, waarbij gezond en duurzaam samenwerken centraal staan. Centrale ondersteunende diensten Dankzij de verhuis zullen het Riziv, het FAGG en de FOD Volksgezondheid ook bepaalde ondersteunende diensten kunnen bundelen en gezamenlijk coördineren, zoals het ICT-beheer, het technisch beheer van het gebouw en de vertaaldiensten. Dat maakt efficiëntiewinsten mogelijk en zorgt zo voor een betere besteding van de beschikbare publieke middelen.