Ondanks de Vlaamse vergrijzing zijn de medische consumptieverschillen voor 2016 nog steeds significant, stelt het VNZ. Het verschil nam de laatste vijf jaar wel af. Vorig jaar gaf het Riziv gemiddeld aan een Vlaming 2.188,49 euro uit en aan een Waal 2.272,75 euro. Met andere woorden: een meeruitgave van 84,26 euro per persoon. In Brussel ging het over 2.100,71 euro per capita. Het landelijk gemiddelde bedroeg 2.221,00 euro. "Wallonië gaf in 2016 per hoofd van de bevolking dus 3,85% meer uit aan gezondheidszorg", stelt het ziekenfonds vast.

Meer dan één vijfde van de Waalse bevolking heeft recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Bij de hoofdstedelingen gaat het over 20,36% van de mensen -al zijn deze cijfers minder representatief-, in Vlaanderen over 12,13%. Dat wat de Neutrale Ziekenfondsen betreft.

Het VNZ ging ook aan de slag met de cijfers van alle ziekenfondsen. Dan blijkt dat 31,62% van de Brusselaars (345.665 dossiers) recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. In Wallonië gaat het over 20,99% en in Vlaanderen over 15,14% van de mensen. Grote communautaire verschillen dus, hoewel ook de globale statistieken te denken geven: meer dan twee miljoen Belgen (18,39%) heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming!

GMD's

Voor 2015 -het laatste bekende jaar- betaalde een Vlaamse titularis binnen de NZ elk jaar 8.756 euro sociale zekerheidsbijdragen. Voor een Franstalige beperkte zich dit tot 6.574 euro, 2.182 euro minder.

Traditioneel is ook de betere Vlaamse penetratiegraad van het Globaal Medisch Dossier (GMD). Bijna drie Belgen op vijf heeft nu een GMD bij de huisarts. In Brussel gaat het over net geen 40% van de bewoners, in Wallonië over 48,64% terwijl bijna drie op vier Vlamingen een medisch dossier heeft.

Verder. Tien jaar geleden bedroeg het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië qua aantal uitkeringsdagen 1,8 dagen. "Frappant", vindt het VNZ dat dit ondertussen is opgelopen tot 5,4 dagen meer uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis.

Tot slot nog dit. Op 31 december 2016 telde ons land 52 ziekenfondsen. Procentueel stijgt het ledenaantal bij het VNZ het sterkste (plus 2,98%). Daarmee overschreed men de kaap van 75.000 leden (75.787 om precies te zijn). Dat is belangrijk, de minimale ledennorm stijgt tegen 2020 immers van 15.000 naar 75.000 titularissen.

Ondanks de Vlaamse vergrijzing zijn de medische consumptieverschillen voor 2016 nog steeds significant, stelt het VNZ. Het verschil nam de laatste vijf jaar wel af. Vorig jaar gaf het Riziv gemiddeld aan een Vlaming 2.188,49 euro uit en aan een Waal 2.272,75 euro. Met andere woorden: een meeruitgave van 84,26 euro per persoon. In Brussel ging het over 2.100,71 euro per capita. Het landelijk gemiddelde bedroeg 2.221,00 euro. "Wallonië gaf in 2016 per hoofd van de bevolking dus 3,85% meer uit aan gezondheidszorg", stelt het ziekenfonds vast.Meer dan één vijfde van de Waalse bevolking heeft recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Bij de hoofdstedelingen gaat het over 20,36% van de mensen -al zijn deze cijfers minder representatief-, in Vlaanderen over 12,13%. Dat wat de Neutrale Ziekenfondsen betreft.Het VNZ ging ook aan de slag met de cijfers van alle ziekenfondsen. Dan blijkt dat 31,62% van de Brusselaars (345.665 dossiers) recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. In Wallonië gaat het over 20,99% en in Vlaanderen over 15,14% van de mensen. Grote communautaire verschillen dus, hoewel ook de globale statistieken te denken geven: meer dan twee miljoen Belgen (18,39%) heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming!GMD'sVoor 2015 -het laatste bekende jaar- betaalde een Vlaamse titularis binnen de NZ elk jaar 8.756 euro sociale zekerheidsbijdragen. Voor een Franstalige beperkte zich dit tot 6.574 euro, 2.182 euro minder.Traditioneel is ook de betere Vlaamse penetratiegraad van het Globaal Medisch Dossier (GMD). Bijna drie Belgen op vijf heeft nu een GMD bij de huisarts. In Brussel gaat het over net geen 40% van de bewoners, in Wallonië over 48,64% terwijl bijna drie op vier Vlamingen een medisch dossier heeft.Verder. Tien jaar geleden bedroeg het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië qua aantal uitkeringsdagen 1,8 dagen. "Frappant", vindt het VNZ dat dit ondertussen is opgelopen tot 5,4 dagen meer uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit per titularis.Tot slot nog dit. Op 31 december 2016 telde ons land 52 ziekenfondsen. Procentueel stijgt het ledenaantal bij het VNZ het sterkste (plus 2,98%). Daarmee overschreed men de kaap van 75.000 leden (75.787 om precies te zijn). Dat is belangrijk, de minimale ledennorm stijgt tegen 2020 immers van 15.000 naar 75.000 titularissen.