Dat laat het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin weten in een persbericht.

1.640 scans

Het is evident dat welzijns- en zorgvoorzieningen veel energie verbruiken. Om hen te helpen bij de reductie van het verbruik en de CO2-uitstoot brengt het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) hun energieverbruik in kaart. Dat gebeurt via gratis energiescans. Daarnaast geven beide organisaties een overzicht van mogelijke energiebesparende maatregelen. Dat laat de voorzieningen toe om na te gaan wat ze kunnen doen.

Sinds 2017 werden zo 1.640 energiescans uitgevoerd in zorg- en welzijnsvoorzieningen. Als alle maatregelen van die scans zouden doorgevoerd worden, betekent dit jaarlijks 111.365 ton minder CO2-uitstoot en een besparing van 27,4 miljoen per jaar.

Ziekenhuizen beste leerlingen

Voorlopig ging echter nog maar 14% van de voorzieningen in op het aanbod om een gratis energiescan te laten nemen. De Vlaamse ziekenhuizen behoren hierin wel tot de beste leerlingen van de klas. Eind 2020 had drie kwart al een scan laten uitvoeren. Op 1.500 gebouwen in de zorg en welzijnssector wegen enkele tientallen ziekenhuizen natuurlijk niet zo heel erg zwaar door.

Gescande voorzieningen engageren er zich toe om alle maatregelen te nemen die zichzelf binnen de vijf jaar terugverdienen. Voor duurdere ingrepen kunnen desgewenst subsidies worden aanvragen. Meer dan een derde deed dat ook en kreeg steun. Er worden meer dan 1.300 maatregelen betoelaagd. Alle doorgevoerde of gesubsidieerde ingrepen samen zijn goed voor meer dan 28.700 ton CO2-reductie per jaar en een daling van de energiefactuur met 7,2 miljoen per jaar.

Dat laat het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin weten in een persbericht. Het is evident dat welzijns- en zorgvoorzieningen veel energie verbruiken. Om hen te helpen bij de reductie van het verbruik en de CO2-uitstoot brengt het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) hun energieverbruik in kaart. Dat gebeurt via gratis energiescans. Daarnaast geven beide organisaties een overzicht van mogelijke energiebesparende maatregelen. Dat laat de voorzieningen toe om na te gaan wat ze kunnen doen. Sinds 2017 werden zo 1.640 energiescans uitgevoerd in zorg- en welzijnsvoorzieningen. Als alle maatregelen van die scans zouden doorgevoerd worden, betekent dit jaarlijks 111.365 ton minder CO2-uitstoot en een besparing van 27,4 miljoen per jaar.Voorlopig ging echter nog maar 14% van de voorzieningen in op het aanbod om een gratis energiescan te laten nemen. De Vlaamse ziekenhuizen behoren hierin wel tot de beste leerlingen van de klas. Eind 2020 had drie kwart al een scan laten uitvoeren. Op 1.500 gebouwen in de zorg en welzijnssector wegen enkele tientallen ziekenhuizen natuurlijk niet zo heel erg zwaar door.Gescande voorzieningen engageren er zich toe om alle maatregelen te nemen die zichzelf binnen de vijf jaar terugverdienen. Voor duurdere ingrepen kunnen desgewenst subsidies worden aanvragen. Meer dan een derde deed dat ook en kreeg steun. Er worden meer dan 1.300 maatregelen betoelaagd. Alle doorgevoerde of gesubsidieerde ingrepen samen zijn goed voor meer dan 28.700 ton CO2-reductie per jaar en een daling van de energiefactuur met 7,2 miljoen per jaar.