"Erasmus boekt geen verlies meer." De boodschap is duidelijk en vastberaden. Patrick Goblet breekt de mediastilte over de financiële gezondheid van zijn ziekenhuis, kwestie van de geruchten die de ronde doen in andere zorginstellingen de kop in te drukken. "We hadden vroeger moeten communiceren, tussen 2011 en 2013, dat geef ik toe", zegt de afgevaardigd beheerder van het universitaire ziekenhuis van de ULB. Maar telkens vreesde hij ervoor om goed nieuws te melden, en dan het jaar nadien weer verlies op te tekenen. De financiële nachtmerrie van 2006 ligt nog te vers in het geheugen. De beheerders waren er dan wel in geslaagd om op vijf jaar tijd een kolossaal verlies van 21,6 miljoen weg te werken, dank zij herstructureringen en besparingen op personeel. Maar daarover communiceren was niet eenvoudig: hoe vertel je aan de buitenwereld dat de zaken beter gaan, als je tegelijk intern inspanningen blijft vragen? "Daarom zijn we in 2012 nog voorzichtig gebleven want de maatregelen van de regering Di Rupo hingen in de lucht. We moesten er zeker van zijn dat het ziekenhuis die zou aankunnen." En Erasmus heeft de bittere pil doorgeslikt. En gaat op de goede weg verder. "We zijn de rekeningen nog aan het afsluiten, maar ik kan nu al zeggen dat we voor 2014 ook positieve resultaten kunnen voorleggen", zegt Patrick Goblet.

De cumulatieve impact van de overheidsmaatregelen in 2012, 2013 en 2014 liep voor vorig jaar nochtans op tot 10 miljoen euro. Daarbovenop komen nog de extra maatregelen van de regering Michel en minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Zo bijvoorbeeld de inkorting van het kraamverblijf met een halve dag. "Die maatregel treft alle ziekenhuizen, ook zij die al een korte verblijfsduur hadden. Het is dus niet zo dat enkel de ziekenhuizen met te lange verblijfsduren geviseerd worden. De financiering wordt voor iedereen verlaagd."

UZ's harder getroffen?

Al voor de verkiezingen had de Raad van de Universitaire Ziekenhuizen van België aan de alarmbel getrokken: de universitaire ziekenhuizen zijn zeker bereid om mee te besparen, maar ze worden nu in verhouding harder getroffen dan de andere ziekenhuizen. "Dat komt onder meer doordat de universitaire ziekenhuizen minstens 70% loontrekkende artsen in dienst moeten hebben, dat is wettelijk bepaald. Dat betekent dat die artsen een arbeidscontract hebben zoals gelijk welke bediende in België. Als de overheidsmaatregelen dan de artsenhonoraria treffen, dan gaat het in feite om de inkomsten van het ziekenhuis, en niet om de verloning als dusdanig", legt Patrick Goblet uit. Hij vindt ook dat de beleidsmensen in de financiering steeds minder rekening houden met de specificiteit en de indirecte kost van de opleidingstaak.

New Erasme

Toch heeft die politieke en financiële context de ziekenhuisdirectie niet uit het lood geslagen. De subsidieaanvraag voor het grote project New Erasme werd al onder de vorige regering ingediend. Nu kan de bouw van start gaan. "De plannen voor het gebouw zijn klaar. Er hebben zich al geïnteresseerde investeerders gemeld", vertelt Patrick Goblet met trots.
Binnenkort maakt Erasmus overigens nog nieuwe projecten bekend. "We werken aan twee, drie projecten waarvoor we, naar mijn mening, nog dit jaar samenwerkingsovereenkomsten kunnen sluiten. Met Chirec onder andere. Het gaat dan om de ondersteunende diensten: sterilisatie, anatomo-pathologie, de logistiek en de labs. We kunnen er niet onderuit: samenwerken is de boodschap. Een ziekenhuis kan niet alles zelf blijven doen", besluit Patrick Goblet.

"Erasmus boekt geen verlies meer." De boodschap is duidelijk en vastberaden. Patrick Goblet breekt de mediastilte over de financiële gezondheid van zijn ziekenhuis, kwestie van de geruchten die de ronde doen in andere zorginstellingen de kop in te drukken. "We hadden vroeger moeten communiceren, tussen 2011 en 2013, dat geef ik toe", zegt de afgevaardigd beheerder van het universitaire ziekenhuis van de ULB. Maar telkens vreesde hij ervoor om goed nieuws te melden, en dan het jaar nadien weer verlies op te tekenen. De financiële nachtmerrie van 2006 ligt nog te vers in het geheugen. De beheerders waren er dan wel in geslaagd om op vijf jaar tijd een kolossaal verlies van 21,6 miljoen weg te werken, dank zij herstructureringen en besparingen op personeel. Maar daarover communiceren was niet eenvoudig: hoe vertel je aan de buitenwereld dat de zaken beter gaan, als je tegelijk intern inspanningen blijft vragen? "Daarom zijn we in 2012 nog voorzichtig gebleven want de maatregelen van de regering Di Rupo hingen in de lucht. We moesten er zeker van zijn dat het ziekenhuis die zou aankunnen." En Erasmus heeft de bittere pil doorgeslikt. En gaat op de goede weg verder. "We zijn de rekeningen nog aan het afsluiten, maar ik kan nu al zeggen dat we voor 2014 ook positieve resultaten kunnen voorleggen", zegt Patrick Goblet. De cumulatieve impact van de overheidsmaatregelen in 2012, 2013 en 2014 liep voor vorig jaar nochtans op tot 10 miljoen euro. Daarbovenop komen nog de extra maatregelen van de regering Michel en minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Zo bijvoorbeeld de inkorting van het kraamverblijf met een halve dag. "Die maatregel treft alle ziekenhuizen, ook zij die al een korte verblijfsduur hadden. Het is dus niet zo dat enkel de ziekenhuizen met te lange verblijfsduren geviseerd worden. De financiering wordt voor iedereen verlaagd." UZ's harder getroffen? Al voor de verkiezingen had de Raad van de Universitaire Ziekenhuizen van België aan de alarmbel getrokken: de universitaire ziekenhuizen zijn zeker bereid om mee te besparen, maar ze worden nu in verhouding harder getroffen dan de andere ziekenhuizen. "Dat komt onder meer doordat de universitaire ziekenhuizen minstens 70% loontrekkende artsen in dienst moeten hebben, dat is wettelijk bepaald. Dat betekent dat die artsen een arbeidscontract hebben zoals gelijk welke bediende in België. Als de overheidsmaatregelen dan de artsenhonoraria treffen, dan gaat het in feite om de inkomsten van het ziekenhuis, en niet om de verloning als dusdanig", legt Patrick Goblet uit. Hij vindt ook dat de beleidsmensen in de financiering steeds minder rekening houden met de specificiteit en de indirecte kost van de opleidingstaak. New Erasme Toch heeft die politieke en financiële context de ziekenhuisdirectie niet uit het lood geslagen. De subsidieaanvraag voor het grote project New Erasme werd al onder de vorige regering ingediend. Nu kan de bouw van start gaan. "De plannen voor het gebouw zijn klaar. Er hebben zich al geïnteresseerde investeerders gemeld", vertelt Patrick Goblet met trots. Binnenkort maakt Erasmus overigens nog nieuwe projecten bekend. "We werken aan twee, drie projecten waarvoor we, naar mijn mening, nog dit jaar samenwerkingsovereenkomsten kunnen sluiten. Met Chirec onder andere. Het gaat dan om de ondersteunende diensten: sterilisatie, anatomo-pathologie, de logistiek en de labs. We kunnen er niet onderuit: samenwerken is de boodschap. Een ziekenhuis kan niet alles zelf blijven doen", besluit Patrick Goblet.