De Audit Ziekenhuizen vloeit voort uit de nauwere structurele samenwerking die de FOD Volksgezondheid, de FAGG en het Riziv zijn aangegaan. Het is een van de 'passerelles' binnen het redesign van deze overheidsdiensten. De drie instellingen brengen hun federale bevoegdheden samen, bundelen hun expertise en de data waarover ze beschikken.

Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk voor alle ziekenhuizen de diagnose- en behandelingsgegevens te koppelen aan de facturatiegegevens.

Het sturend toezicht op de ziekenhuizen past tevens binnen het 'actieplan handhaving in de gezondheidszorg'.

Selectie

Het auditteam analyseerde gegevens van 97 Belgische ziekenhuizen (opnames in 2016). Het selecteerde 19 Belgische ziekenhuizen en observeerde het zorgpad van de obese patiënt.

Daarnaast lichtte een dossieranalyse de toepassing van de nomenclatuur en de coderingsrichtlijnen voor ICD-10-BE door.

De audit moet de kwaliteit en de doelmatigheid van de gezondheidszorg verbeteren - en het gebruik van de middelen optimaliseren. Pijnpunten worden opgespoord en mogelijke verbeteracties in kaart gebracht. De ziekenhuizen krijgen toegang tot de eigen resultaten, zodat ze de doelmatigheid van hun zorg verder kunnen verbeteren.

Resultaten

Het zorgpad bariatrische heelkunde in de verschillende ziekenhuizen vertoont belangrijke verschillen op het vlak van de organisatie van pre-en postoperatieve multidisciplinaire begeleiding in het ziekenhuis, de bijkomend uitgevoerde onderzoeken, de pre-en postoperatief raadplegingen, het gebruik van een door de patiënt-gecontroleerde analgesiepomp en de techniek van de bariatrische ingreep.

Verbeterpunten zijn onder meer: de documentatie van de dieettherapie (minstens gedurende 1 jaar, zonder blijvend succes) in het medisch dossier en de uitvoering van een multidisciplinair bariatrisch overleg met ondertekend en gedateerd verslag.

De follow-up van patiënten tot twee jaar na een bariatrische ingreep wordt zelden tot een goed einde gebracht, volgens de multidisciplinaire bariatrische teams. De belemmeringen hiervoor zijn van financiële en organisatorische aard. Ze houden ook verband met het gebrek aan therapietrouw van de patiënt.

De begeleiding van de obese patiënt bij de bariatrische heelkunde hoort beter thuis in een gecoördineerd zorgprogramma, met pre-en postoperatieve multidisciplinaire begeleiding.

De Audit Ziekenhuizen vloeit voort uit de nauwere structurele samenwerking die de FOD Volksgezondheid, de FAGG en het Riziv zijn aangegaan. Het is een van de 'passerelles' binnen het redesign van deze overheidsdiensten. De drie instellingen brengen hun federale bevoegdheden samen, bundelen hun expertise en de data waarover ze beschikken. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk voor alle ziekenhuizen de diagnose- en behandelingsgegevens te koppelen aan de facturatiegegevens.Het sturend toezicht op de ziekenhuizen past tevens binnen het 'actieplan handhaving in de gezondheidszorg'.SelectieHet auditteam analyseerde gegevens van 97 Belgische ziekenhuizen (opnames in 2016). Het selecteerde 19 Belgische ziekenhuizen en observeerde het zorgpad van de obese patiënt. Daarnaast lichtte een dossieranalyse de toepassing van de nomenclatuur en de coderingsrichtlijnen voor ICD-10-BE door. De audit moet de kwaliteit en de doelmatigheid van de gezondheidszorg verbeteren - en het gebruik van de middelen optimaliseren. Pijnpunten worden opgespoord en mogelijke verbeteracties in kaart gebracht. De ziekenhuizen krijgen toegang tot de eigen resultaten, zodat ze de doelmatigheid van hun zorg verder kunnen verbeteren.ResultatenHet zorgpad bariatrische heelkunde in de verschillende ziekenhuizen vertoont belangrijke verschillen op het vlak van de organisatie van pre-en postoperatieve multidisciplinaire begeleiding in het ziekenhuis, de bijkomend uitgevoerde onderzoeken, de pre-en postoperatief raadplegingen, het gebruik van een door de patiënt-gecontroleerde analgesiepomp en de techniek van de bariatrische ingreep.Verbeterpunten zijn onder meer: de documentatie van de dieettherapie (minstens gedurende 1 jaar, zonder blijvend succes) in het medisch dossier en de uitvoering van een multidisciplinair bariatrisch overleg met ondertekend en gedateerd verslag.De follow-up van patiënten tot twee jaar na een bariatrische ingreep wordt zelden tot een goed einde gebracht, volgens de multidisciplinaire bariatrische teams. De belemmeringen hiervoor zijn van financiële en organisatorische aard. Ze houden ook verband met het gebrek aan therapietrouw van de patiënt.De begeleiding van de obese patiënt bij de bariatrische heelkunde hoort beter thuis in een gecoördineerd zorgprogramma, met pre-en postoperatieve multidisciplinaire begeleiding.