De bedoeling van de projecten is om de innoverende tools uit te testen in minstens drie ziekenhuizen - wanneer dat algemene ziekenhuizen zijn moeten daarvan twee behoren tot hetzelfde locoregionale netwerk.

Het is het zogenaamde 'coördinerende' ziekenhuis dat het project indient (dat moet behoren tot het betrokken locoregionale netwerk).

Projecten testen tools uit die een geïntegreerde zorg faciliteren (ook met betrokkenheid van de eerste en de 'nulde' lijn), die een efficiëntere taakverdeling met optimaal gebruik van ieders zorgvaardigheden bewerkstelligen, of die de introductie van artificiële intelligentie versnellen.

De projecten lopen tot eind 2025. Tussentijds moeten er ook rapporten (deliverables) worden afgeleverd. De financiering van de projecten is afhankelijk van het afleveren van de deliverables.

Projecten kunnen online worden ingediend tot 23 februari 2024. Een selectiecomité zal de projecten waarmee een contract wordt afgesloten selecteren aan de hand van selectiecriteria. Daarbij wordt ook gewaakt over een goede geografische spreiding.

Op 1 mei zouden dan B4-contracten worden afgesloten voor de projecten - de deelnemende ziekenhuizen moeten een samenwerkingsakkoord afsluiten.

Elk project zou tussen de 400.000 en de 800.000 euro ontvangen uit het BFM van 1 juli 2024. Er is voor deze innoverende projecten in totaal een budget uitgetrokken van 20 miljoen euro.

Projecten die een meerwaarde bewijzen zouden achteraf ingekanteld worden in de BMUC-financiering voor de hele ziekenhuissector.

Alle details vindt u hier op de website van de FOD Volksgezondheid.

De bedoeling van de projecten is om de innoverende tools uit te testen in minstens drie ziekenhuizen - wanneer dat algemene ziekenhuizen zijn moeten daarvan twee behoren tot hetzelfde locoregionale netwerk. Het is het zogenaamde 'coördinerende' ziekenhuis dat het project indient (dat moet behoren tot het betrokken locoregionale netwerk).Projecten testen tools uit die een geïntegreerde zorg faciliteren (ook met betrokkenheid van de eerste en de 'nulde' lijn), die een efficiëntere taakverdeling met optimaal gebruik van ieders zorgvaardigheden bewerkstelligen, of die de introductie van artificiële intelligentie versnellen.De projecten lopen tot eind 2025. Tussentijds moeten er ook rapporten (deliverables) worden afgeleverd. De financiering van de projecten is afhankelijk van het afleveren van de deliverables.Projecten kunnen online worden ingediend tot 23 februari 2024. Een selectiecomité zal de projecten waarmee een contract wordt afgesloten selecteren aan de hand van selectiecriteria. Daarbij wordt ook gewaakt over een goede geografische spreiding.Op 1 mei zouden dan B4-contracten worden afgesloten voor de projecten - de deelnemende ziekenhuizen moeten een samenwerkingsakkoord afsluiten.Elk project zou tussen de 400.000 en de 800.000 euro ontvangen uit het BFM van 1 juli 2024. Er is voor deze innoverende projecten in totaal een budget uitgetrokken van 20 miljoen euro.Projecten die een meerwaarde bewijzen zouden achteraf ingekanteld worden in de BMUC-financiering voor de hele ziekenhuissector.Alle details vindt u hier op de website van de FOD Volksgezondheid.