Ondertussen werd hierover een princiepsbeslissing genomen. In de loop van 2020 volgt een verdere concretisering, zo laten Hans Ramaekers en Koen Torfs, respectievelijk algemeen directeur en voorzitter van ZMK weten.

Ze motiveren de integratie door te verwijzen naar de precaire situatie waarin heel wat kleinere ziekenhuizen verkeren en de problemen die ze hebben om het hoofd boven water te houden.

Denkoefening

Ramaekers en Torfs stippen aan dat een denkoefening over de toekomst van ZMK finaal resulteerde in een overeenkomst en een definitieve regeling met Bree en Maaseik en ZMK en ZOL. Beide ziekenhuizen sloten een groeperingsovereenkomst af om in aanloop naar verdere integratie al zeer nauw samen te werken op medisch en niet-medisch vlak.

Stabiel kader

Binnen het jaar volgt dan de integratie -met behoud van ieders erkenning. Bedoeling is de patiënten van het Maasland en Oost-Limburg de best mogelijke zorg aan te bieden door het medisch aanbod te behouden. Daarnaast streeft men, zo meldt het communiqué, naar een maximaal behoud van de tewerkstelling bij ZMK binnen een gezond en stabiel financieel kader. In een volgende fase kan er dan samen met het Mariaziekenhuis in Pelt gewerkt worden aan een gezamenlijke zorgstrategische visie voor het netwerk NO Limburg.

De grootte van beide ziekenhuizen loopt sterk uiteen. Het Ziekenhuis Maas en Kempen telt 213 bedden plus 36 bedden in dagziekenhuis terwijl het Ziekenhuis Oost-Limburg 811 bedden heeft.

Ondertussen werd hierover een princiepsbeslissing genomen. In de loop van 2020 volgt een verdere concretisering, zo laten Hans Ramaekers en Koen Torfs, respectievelijk algemeen directeur en voorzitter van ZMK weten. Ze motiveren de integratie door te verwijzen naar de precaire situatie waarin heel wat kleinere ziekenhuizen verkeren en de problemen die ze hebben om het hoofd boven water te houden. Ramaekers en Torfs stippen aan dat een denkoefening over de toekomst van ZMK finaal resulteerde in een overeenkomst en een definitieve regeling met Bree en Maaseik en ZMK en ZOL. Beide ziekenhuizen sloten een groeperingsovereenkomst af om in aanloop naar verdere integratie al zeer nauw samen te werken op medisch en niet-medisch vlak. Binnen het jaar volgt dan de integratie -met behoud van ieders erkenning. Bedoeling is de patiënten van het Maasland en Oost-Limburg de best mogelijke zorg aan te bieden door het medisch aanbod te behouden. Daarnaast streeft men, zo meldt het communiqué, naar een maximaal behoud van de tewerkstelling bij ZMK binnen een gezond en stabiel financieel kader. In een volgende fase kan er dan samen met het Mariaziekenhuis in Pelt gewerkt worden aan een gezamenlijke zorgstrategische visie voor het netwerk NO Limburg.De grootte van beide ziekenhuizen loopt sterk uiteen. Het Ziekenhuis Maas en Kempen telt 213 bedden plus 36 bedden in dagziekenhuis terwijl het Ziekenhuis Oost-Limburg 811 bedden heeft.