Joint Commission International (JCI) hoeve we eigenlijk niet meer voor te stellen: het is een organisatie die internationale normen, de zogenaamde JCI standards, vastlegt voor kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt. Als een audit door JCI aantoont dat het kwaliteitssysteem van de zorginstelling beantwoordt aan de hoge eisen van de standards, verleent JCI een ziekenhuisaccreditatie. Bovendien legt een accreditatie verbeterpunten van een organisatie bloot en gaat ze na of er in de organisatie een cultuur heerst om deze punten aan te pakken en te streven naar een optimalisering van de zorg en kwaliteit.

Joint Commission International (JCI) hoeve we eigenlijk niet meer voor te stellen: het is een organisatie die internationale normen, de zogenaamde JCI standards, vastlegt voor kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt. Als een audit door JCI aantoont dat het kwaliteitssysteem van de zorginstelling beantwoordt aan de hoge eisen van de standards, verleent JCI een ziekenhuisaccreditatie. Bovendien legt een accreditatie verbeterpunten van een organisatie bloot en gaat ze na of er in de organisatie een cultuur heerst om deze punten aan te pakken en te streven naar een optimalisering van de zorg en kwaliteit.