Het KCE voerde een literatuurstudie uit over het verpleegkundig consult, met 473 gerandomiseerde en gecontroleerde studies. Het keek ook naar de buitenlandse ervaring hiermee. Het concludeert dat dit kan op een veilige manier, als er gezorgd wordt voor een goede omkadering.

Nieuwe taakverdeleling

Zorgverleners worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar complexe zorg bij een vergrijzende bevolking. Een nieuwe taakverdeling dringt zich op, waarbij ieder zijn competenties optimaal kan gebruiken.

Patiënten moeten geleerd worden om om te gaan met de symptomen van hun chronische aandoening, moeten leren waar ze moeten op letten voor de behandeling, hoe ze zelfredzaam kunnen blijven en hun welbevinden behouden. Ze moeten soms leren omgaan met nieuwe hulpmiddelen. Ze hebben behoefte aan geregeld contact met de zorgverlening en aan coaching.

Algemene visie

Het verpleegkundige consult is in ons land ook spontaan uitgegroeid. Maar een algemene visie over de inhoud, de organisatie, de plaats in het zorgaanbod ontbreekt. Verpleegkundigen flirten nu soms ook met de grenzen van wat wettelijk is toegelaten. De wet moet meer duidelijkheid en flexibiliteit bieden.

Werken met een restrictieve lijst van toegelaten handelingen zoals nu het geval is, houdt het risico in dat verpleegkundigen te veel beperkt worden in hun mogelijkheden.

Verpleegkundigen moeten volgens het KCE consultaties kunnen voeren op grond van werkelijke en aantoonbare competenties. Dat kunnen diploma's zijn of opleidingscertificaten, of gedocumenteerd bewijs van opgedane ervaring in het portfolio (cfr. Kwaliteitswet).

Stapsgewijs

Het toe vertrouwen van deze verantwoordelijkheid aan verpleegkundigen kan volgens het KCE op een veilige manier, omdat verpleegkundigen ook niet alleen werken maar goed omkaderd binnen een ruimer zorgtraject.

Het zullen vooral verpleegkundigen zijn die nog een verdere opleiding hebben gevolgd - een masterdiploma hebben of zich verder hebben gespecialiseerd - die eigen consults zullen voeren. Maar het KCE pleit er niet voor om bij voorbaat bepaalde categorieën van verpleegkundigen van het uitvoeren van consultaties uit te sluiten.

Het Federale Kenniscentrum denkt aan een stapsgewijze aanpak bij het uitbouwen van het verpleegkundig consult. Al doende leert men de aandachtspunten kennen, kan men verschillende manieren om problemen aan te pakken uittesten en oplossingen bedenken - wat men dan kan formaliseren binnen een nieuw wetgevend kader. Volgens het KCE is het nuttig in eerste instantie proefprojecten op te zetten.

Het Kenniscentrum vindt het huidig tekort aan verpleegkundigen geen argument tegen de invoering van het verpleegkundig consult. Veel van de huidige taken van de verpleegkundige zullen gewoon binnen de consultatie worden opgenomen. De nieuwe toevertrouwde taken kunnen ook zorgen voor meer perspectief op groei binnen de loopbaan van de verpleegkundigen.

Het KCE voerde een literatuurstudie uit over het verpleegkundig consult, met 473 gerandomiseerde en gecontroleerde studies. Het keek ook naar de buitenlandse ervaring hiermee. Het concludeert dat dit kan op een veilige manier, als er gezorgd wordt voor een goede omkadering.Nieuwe taakverdelelingZorgverleners worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar complexe zorg bij een vergrijzende bevolking. Een nieuwe taakverdeling dringt zich op, waarbij ieder zijn competenties optimaal kan gebruiken.Patiënten moeten geleerd worden om om te gaan met de symptomen van hun chronische aandoening, moeten leren waar ze moeten op letten voor de behandeling, hoe ze zelfredzaam kunnen blijven en hun welbevinden behouden. Ze moeten soms leren omgaan met nieuwe hulpmiddelen. Ze hebben behoefte aan geregeld contact met de zorgverlening en aan coaching.Algemene visieHet verpleegkundige consult is in ons land ook spontaan uitgegroeid. Maar een algemene visie over de inhoud, de organisatie, de plaats in het zorgaanbod ontbreekt. Verpleegkundigen flirten nu soms ook met de grenzen van wat wettelijk is toegelaten. De wet moet meer duidelijkheid en flexibiliteit bieden.Werken met een restrictieve lijst van toegelaten handelingen zoals nu het geval is, houdt het risico in dat verpleegkundigen te veel beperkt worden in hun mogelijkheden.Verpleegkundigen moeten volgens het KCE consultaties kunnen voeren op grond van werkelijke en aantoonbare competenties. Dat kunnen diploma's zijn of opleidingscertificaten, of gedocumenteerd bewijs van opgedane ervaring in het portfolio (cfr. Kwaliteitswet).StapsgewijsHet toe vertrouwen van deze verantwoordelijkheid aan verpleegkundigen kan volgens het KCE op een veilige manier, omdat verpleegkundigen ook niet alleen werken maar goed omkaderd binnen een ruimer zorgtraject. Het zullen vooral verpleegkundigen zijn die nog een verdere opleiding hebben gevolgd - een masterdiploma hebben of zich verder hebben gespecialiseerd - die eigen consults zullen voeren. Maar het KCE pleit er niet voor om bij voorbaat bepaalde categorieën van verpleegkundigen van het uitvoeren van consultaties uit te sluiten.Het Federale Kenniscentrum denkt aan een stapsgewijze aanpak bij het uitbouwen van het verpleegkundig consult. Al doende leert men de aandachtspunten kennen, kan men verschillende manieren om problemen aan te pakken uittesten en oplossingen bedenken - wat men dan kan formaliseren binnen een nieuw wetgevend kader. Volgens het KCE is het nuttig in eerste instantie proefprojecten op te zetten.Het Kenniscentrum vindt het huidig tekort aan verpleegkundigen geen argument tegen de invoering van het verpleegkundig consult. Veel van de huidige taken van de verpleegkundige zullen gewoon binnen de consultatie worden opgenomen. De nieuwe toevertrouwde taken kunnen ook zorgen voor meer perspectief op groei binnen de loopbaan van de verpleegkundigen.