Om precies te zijn: het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen dient een verzoekschrift tot nietigverklaring in tegen de Laagvariabele Zorg én tegen de 'Globaal Prospectieve bedragen' (lees: de forfaits) in het kader van de nieuwe financieringsmethode. Dokter Louis noemt het "een loodzwaar systeem dat discrimineert en geen enkele meerwaarde biedt voor een kwalitatief goede geneeskunde."

Voor het VAS schendt de LVZ onder meer de principes van 'redelijkheid' en 'billijkheid'. VAS-Juriste Martine Bogaert verwijst ook naar een aantal vormfouten. Zo werd het desbetreffende KB bijvoorbeeld niet voor advies voorgelegd aan het paritair comité geneesheren-ziekenhuizen.

Globale bedragen

Dinsdag jongstleden had op het Riziv een 'debriefing LVZ' plaats. De Bvas bundelde al haar grieven en legde die daar ook voor. Martine Bogaert: "Een voorbeeld. Het Staatsblad publiceerde de globale bedragen per pathologiegroep pas op 31 december 2018. Terwijl de ziekenhuizen dit vanaf 1 januari 2019 moesten toepassen. Dinsdag jongstleden deelde men op de Rizivvergadering dan alweer nieuwe, geactualiseerde codes rond..."

Het hoeft geen betoog dat deze manier van werken voor heel wat praktische problemen zorgt. Het is bijvoorbeeld allerminst duidelijk hoe de bedragen moeten aangerekend en gefactureerd worden.

Eerder al lanceerde de Bvas een oproep tot waakzaamheid aan de medische raden. Daarbij somt het syndicaat een aantal pijnpunten op. Onduidelijkheid is er bijvoorbeeld over "de toebedeling van bepaalde forfaitaire honoraria opgenomen in het globaal prospectief bedrag die niet bij elke hoofdbehandeling wordt uitgevoerd, en die overeenkomstig de nationale verdeling op basis van hun N-nummer/nomenclatuur kunnen toekomen aan verschillende zorgverstrekkers."

Ondanks de gerechtelijke procedures die de artsenorganisaties inspannen, moet de wetgeving op de laagvariabele zorg ondertussen wel worden toegepast.

Om precies te zijn: het VAS, afdeling Oost- en West-Vlaanderen dient een verzoekschrift tot nietigverklaring in tegen de Laagvariabele Zorg én tegen de 'Globaal Prospectieve bedragen' (lees: de forfaits) in het kader van de nieuwe financieringsmethode. Dokter Louis noemt het "een loodzwaar systeem dat discrimineert en geen enkele meerwaarde biedt voor een kwalitatief goede geneeskunde."Voor het VAS schendt de LVZ onder meer de principes van 'redelijkheid' en 'billijkheid'. VAS-Juriste Martine Bogaert verwijst ook naar een aantal vormfouten. Zo werd het desbetreffende KB bijvoorbeeld niet voor advies voorgelegd aan het paritair comité geneesheren-ziekenhuizen.Dinsdag jongstleden had op het Riziv een 'debriefing LVZ' plaats. De Bvas bundelde al haar grieven en legde die daar ook voor. Martine Bogaert: "Een voorbeeld. Het Staatsblad publiceerde de globale bedragen per pathologiegroep pas op 31 december 2018. Terwijl de ziekenhuizen dit vanaf 1 januari 2019 moesten toepassen. Dinsdag jongstleden deelde men op de Rizivvergadering dan alweer nieuwe, geactualiseerde codes rond..."Het hoeft geen betoog dat deze manier van werken voor heel wat praktische problemen zorgt. Het is bijvoorbeeld allerminst duidelijk hoe de bedragen moeten aangerekend en gefactureerd worden.Eerder al lanceerde de Bvas een oproep tot waakzaamheid aan de medische raden. Daarbij somt het syndicaat een aantal pijnpunten op. Onduidelijkheid is er bijvoorbeeld over "de toebedeling van bepaalde forfaitaire honoraria opgenomen in het globaal prospectief bedrag die niet bij elke hoofdbehandeling wordt uitgevoerd, en die overeenkomstig de nationale verdeling op basis van hun N-nummer/nomenclatuur kunnen toekomen aan verschillende zorgverstrekkers."Ondanks de gerechtelijke procedures die de artsenorganisaties inspannen, moet de wetgeving op de laagvariabele zorg ondertussen wel worden toegepast.