Artsenkrant/Le Journal du Médecin organiseerde in samenwerking met Trends/Tendances en Le Vif/Knack een enquête over de impact van de eerste covid-19-golf op de ziekenhuissector.

Tussen 2 en 8 september werden daarover de algemene directeurs en de medische directeurs/hoofdartsen van de Belgische ziekenhuizen ondervraagd. 62 algemene en medische directeurs van 35 algemene, 5 universitaire en 9 psychiatrische ziekenhuizen vulden de vragenlijst in.

Opwaardering

Zonder meer één van de belangrijkste conclusies uit deze enquête is dat de leidinggevenden uit de ziekenhuizen vinden dat verpleegkundigen betere ondersteuning nodig hebben.

Een opwaardering dringt zich op, aldus 88% van de respondenten. En er zijn op elke afdeling meer verpleegkundige handen aan het bed nodig. Verder is voor bijna drie op vier leidinggevenden de opleiding aan herziening toe. En 61% van de directies meen dat ziekenhuizen ook voor niet-zorgfuncties een aantrekkelijke werkgever zijn.

Samenwerking

Opvallend is de absolute consensus die onder hoofdartsen, medische en ziekenhuisdirecteurs bestaat dat zorglijnen goed laten samenwerken essentieel is om een pandemie te bestrijden.

Ook andere stellingen in de richting van versterkte samenwerking vinden veel bijval. Zo wil negen op tien leidinggevenden de ziekenhuizen samen met de huisartsen het hele zorgcontinuüm laten organiseren. En men is ervan overtuigd dat de pandemie de coöperatie tussen de ziekenhuissector, de huisartsen en de thuiszorg versterkte. Wel is 71% van oordeel dat de zorgpaden per pathologie aan revisie toe zijn.

Acute zorg

Het hoeft geen betoog dat covid-19 voor een doorbraak in teleconsultaties en zorg op afstand heeft gezorgd. Telegeneeskunde lijkt nu definitief zijn plaats te hebben in de gezondheidszorg. Verder willen meer dan zeven respondenten op tien het dagziekenhuis sterker uitbouwen. Een verdere ontwikkeling van de thuishospitalisatie en het versneld afbouwen van bedden zijn ook twee stellingen die ruim onderschreven worden.

Artsenkrant/Le Journal du Médecin organiseerde in samenwerking met Trends/Tendances en Le Vif/Knack een enquête over de impact van de eerste covid-19-golf op de ziekenhuissector.Tussen 2 en 8 september werden daarover de algemene directeurs en de medische directeurs/hoofdartsen van de Belgische ziekenhuizen ondervraagd. 62 algemene en medische directeurs van 35 algemene, 5 universitaire en 9 psychiatrische ziekenhuizen vulden de vragenlijst in.Zonder meer één van de belangrijkste conclusies uit deze enquête is dat de leidinggevenden uit de ziekenhuizen vinden dat verpleegkundigen betere ondersteuning nodig hebben. Een opwaardering dringt zich op, aldus 88% van de respondenten. En er zijn op elke afdeling meer verpleegkundige handen aan het bed nodig. Verder is voor bijna drie op vier leidinggevenden de opleiding aan herziening toe. En 61% van de directies meen dat ziekenhuizen ook voor niet-zorgfuncties een aantrekkelijke werkgever zijn.Opvallend is de absolute consensus die onder hoofdartsen, medische en ziekenhuisdirecteurs bestaat dat zorglijnen goed laten samenwerken essentieel is om een pandemie te bestrijden. Ook andere stellingen in de richting van versterkte samenwerking vinden veel bijval. Zo wil negen op tien leidinggevenden de ziekenhuizen samen met de huisartsen het hele zorgcontinuüm laten organiseren. En men is ervan overtuigd dat de pandemie de coöperatie tussen de ziekenhuissector, de huisartsen en de thuiszorg versterkte. Wel is 71% van oordeel dat de zorgpaden per pathologie aan revisie toe zijn.Het hoeft geen betoog dat covid-19 voor een doorbraak in teleconsultaties en zorg op afstand heeft gezorgd. Telegeneeskunde lijkt nu definitief zijn plaats te hebben in de gezondheidszorg. Verder willen meer dan zeven respondenten op tien het dagziekenhuis sterker uitbouwen. Een verdere ontwikkeling van de thuishospitalisatie en het versneld afbouwen van bedden zijn ook twee stellingen die ruim onderschreven worden.