Twee jaar lang konden personeelsleden voor zes uur werken per dag toch een voltijds loon krijgen. Europa volgde het experiment op de voet. Nu is het tijd voor conclusies.

Het definitieve evaluatierapport is nog niet klaar, maar de eerste conclusies zijn zo overduidelijk dat er geen rapport voor nodig is. De werkomstandigheden voor het personeel zijn in die tijd sterk verbeterd en het ziekteverzuim ging opvallend naar omlaag. Bovendien waren de bewoners veel meer tevreden over de kwaliteit van de zorg.

Andere kant is natuurlijk het kostenplaatje. Al moet ook dat misschien positief geëvaludeerd worden: door die arbeidsduurvermindering waren er 14 bijkomende personeelsleden nodig. Maar ook dat aantal moet worden gerelativeerd, want anders hadden die 14 mensen een werkloosheidsuitkering gekregen en bovendien werd er serieus bespaard op de ziekte-uitkeringen, aangezien minder personeelsleden zich ziek meldden. Hoe dan ook: de extra kost zou toch op 300.000 euro per jaar uitkomen.

Vraag is dus of de voordelen opwegen tegen de kosten. Volgens Zweedse expert bedraagt de netto meerkost 10 procent, maar ook dat moet gerelativeerd worden aangezien de jaarlijkse 'natuurlijke' kostenverhoging op 6 procent wordt geschat.'

Het experiment kreeg bij het begin ontzettend veel tegenwind. Maar, net zoals overal elders in Europa, is ook in Zweden het politieke landschap aan het veranderen. Het experiment, dat door links in gang werd gezet, heeft ondertussen al navolging gekregen in vijf andere steden en gemeenten. Het Universitair Ziekenhuis van Göteborg heeft het experiment trouwens overgenomen. Eén afdeling werkt nu met twee shifts van zes uur ipv één shift van 8 uur. Het grote voordeel van die manier van werken is dat de apparatuur en de gebouwen beter en langer kunnen benut worden waardoor de wachtlijsten voor oa heupoperaties kunnen weggewerkt worden. Volgens experts zorgt dit systeem voor veel minder burn-out en is het ideaal voor de zorgsector omdat de werkdruk daar zeer hoog ligt.

Twee jaar lang konden personeelsleden voor zes uur werken per dag toch een voltijds loon krijgen. Europa volgde het experiment op de voet. Nu is het tijd voor conclusies.Het definitieve evaluatierapport is nog niet klaar, maar de eerste conclusies zijn zo overduidelijk dat er geen rapport voor nodig is. De werkomstandigheden voor het personeel zijn in die tijd sterk verbeterd en het ziekteverzuim ging opvallend naar omlaag. Bovendien waren de bewoners veel meer tevreden over de kwaliteit van de zorg.Andere kant is natuurlijk het kostenplaatje. Al moet ook dat misschien positief geëvaludeerd worden: door die arbeidsduurvermindering waren er 14 bijkomende personeelsleden nodig. Maar ook dat aantal moet worden gerelativeerd, want anders hadden die 14 mensen een werkloosheidsuitkering gekregen en bovendien werd er serieus bespaard op de ziekte-uitkeringen, aangezien minder personeelsleden zich ziek meldden. Hoe dan ook: de extra kost zou toch op 300.000 euro per jaar uitkomen.Vraag is dus of de voordelen opwegen tegen de kosten. Volgens Zweedse expert bedraagt de netto meerkost 10 procent, maar ook dat moet gerelativeerd worden aangezien de jaarlijkse 'natuurlijke' kostenverhoging op 6 procent wordt geschat.'Het experiment kreeg bij het begin ontzettend veel tegenwind. Maar, net zoals overal elders in Europa, is ook in Zweden het politieke landschap aan het veranderen. Het experiment, dat door links in gang werd gezet, heeft ondertussen al navolging gekregen in vijf andere steden en gemeenten. Het Universitair Ziekenhuis van Göteborg heeft het experiment trouwens overgenomen. Eén afdeling werkt nu met twee shifts van zes uur ipv één shift van 8 uur. Het grote voordeel van die manier van werken is dat de apparatuur en de gebouwen beter en langer kunnen benut worden waardoor de wachtlijsten voor oa heupoperaties kunnen weggewerkt worden. Volgens experts zorgt dit systeem voor veel minder burn-out en is het ideaal voor de zorgsector omdat de werkdruk daar zeer hoog ligt.