De lijst voor locoregionale ziekenhuisnetwerken bevat de zorg die ieder netwerk moet aanbieden. De bedoeling is dat op een normale weekdag met normaal verkeer de inwoners van het gebied het netwerk - of minstens 90% daarvan - maximum 30 minuten met de wagen moeten rijden om een dienst in een ziekenhuis te bereiken dat de betreffende zorg aanbiedt.

Zorg die dringend moet worden geleverd, waarop patiënten vaak een beroep moeten doen of die een langdurige opname van een patiënt vereisen, moeten nabij worden georganiseerd en worden daarom aan een locoregionaal netwerk toegewezen.

De idee is dat technische, gespecialiseerde zorgopdrachten worden aan het supraregionaal netwerk toegewezen - maar de specificiteit van supraregionale opdrachten wordt in het KB niet aangegeven .

Van de vereiste van een minimum aanrijtijd voor een zorgopdracht voor een locoregionaal netwerk, kan worden afgeweken als om hieraan te voldoen een nieuwe vestigingsplaats moet worden ingericht - of als de zorgopdracht wordt aangeboden in een naburig ziekenhuisnetwerk op een locatie die wel binnen de 30 minuten bereikbaar is.

De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) vroeg in haar advies van 16 december vorig jaar dat het KB in de mogelijkheid zou voorzien dat locoregionale netwerken rond bepaalde zorgopdrachten zouden kunnen samenwerken.

De FRZV vroeg ook om een aantal opdrachten die in het oorspronkelijke ontwerp van het KB waren toegewezen aan de supraregionale netwerken te verhuizen naar de locoregionale netwerken en omgekeerd.

Zo is ingegaan op de vraag van de FRZV om de borstklinieken (behandeling van borstkanker) toe te wijzen aan de locoregionale netwerken. De zorgopdracht van 'pediatrische liaison' is omgekeerd verhuisd van de locoregionale netwerken naar de supraregionale netwerken, ook zoals de FRZV in december vorig jaar adviseerd.

De PET-scans zijn evenwel op het supraregionale niveau gebleven, terwijl de FRZV in dat advies vroeg deze opdracht aan de locoregionale netwerken toe te wijzen, omdat er intussen een lange wachtlijst is ontstaan voor dit onderzoek.

De locoregionale netwerken krijgen drie jaar de tijd voor aanpassingen om aan de lijst van opdrachten te voldoen. Zo hebben ze volgens het KB de tijd om intern te overleggen, af te stemmen met de regionale overheden en de administratieve procedures te doorlopen.

De FRZV vroeg ook het zorgprogramma cardiale pathologie E, het zorgprogramma rond besmettelijke ziekten (L-bedden) en de opdracht voor radiotherapie verder op te splitsen in delen die voor het supraregionale netwerk voorbehouden zijn, en delen die het locoregionale ziekenhuisnetwerk moet aanbieden.

Maar de radiotherapie blijft locoregionaal, de L-bedden en het cardiaal zorgprogramma E blijven supraregionaal. Het KB bevat geen indicaties van een verdere opdeling. Het zorgprogramma cardiale pathologie P (pacemakerbehandeling) is evenwel als een locoregionale opdracht opgenomen.

De lijst voor locoregionale ziekenhuisnetwerken bevat de zorg die ieder netwerk moet aanbieden. De bedoeling is dat op een normale weekdag met normaal verkeer de inwoners van het gebied het netwerk - of minstens 90% daarvan - maximum 30 minuten met de wagen moeten rijden om een dienst in een ziekenhuis te bereiken dat de betreffende zorg aanbiedt.Zorg die dringend moet worden geleverd, waarop patiënten vaak een beroep moeten doen of die een langdurige opname van een patiënt vereisen, moeten nabij worden georganiseerd en worden daarom aan een locoregionaal netwerk toegewezen. De idee is dat technische, gespecialiseerde zorgopdrachten worden aan het supraregionaal netwerk toegewezen - maar de specificiteit van supraregionale opdrachten wordt in het KB niet aangegeven . Van de vereiste van een minimum aanrijtijd voor een zorgopdracht voor een locoregionaal netwerk, kan worden afgeweken als om hieraan te voldoen een nieuwe vestigingsplaats moet worden ingericht - of als de zorgopdracht wordt aangeboden in een naburig ziekenhuisnetwerk op een locatie die wel binnen de 30 minuten bereikbaar is.De Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) vroeg in haar advies van 16 december vorig jaar dat het KB in de mogelijkheid zou voorzien dat locoregionale netwerken rond bepaalde zorgopdrachten zouden kunnen samenwerken.De FRZV vroeg ook om een aantal opdrachten die in het oorspronkelijke ontwerp van het KB waren toegewezen aan de supraregionale netwerken te verhuizen naar de locoregionale netwerken en omgekeerd.Zo is ingegaan op de vraag van de FRZV om de borstklinieken (behandeling van borstkanker) toe te wijzen aan de locoregionale netwerken. De zorgopdracht van 'pediatrische liaison' is omgekeerd verhuisd van de locoregionale netwerken naar de supraregionale netwerken, ook zoals de FRZV in december vorig jaar adviseerd.De PET-scans zijn evenwel op het supraregionale niveau gebleven, terwijl de FRZV in dat advies vroeg deze opdracht aan de locoregionale netwerken toe te wijzen, omdat er intussen een lange wachtlijst is ontstaan voor dit onderzoek.De locoregionale netwerken krijgen drie jaar de tijd voor aanpassingen om aan de lijst van opdrachten te voldoen. Zo hebben ze volgens het KB de tijd om intern te overleggen, af te stemmen met de regionale overheden en de administratieve procedures te doorlopen.De FRZV vroeg ook het zorgprogramma cardiale pathologie E, het zorgprogramma rond besmettelijke ziekten (L-bedden) en de opdracht voor radiotherapie verder op te splitsen in delen die voor het supraregionale netwerk voorbehouden zijn, en delen die het locoregionale ziekenhuisnetwerk moet aanbieden.Maar de radiotherapie blijft locoregionaal, de L-bedden en het cardiaal zorgprogramma E blijven supraregionaal. Het KB bevat geen indicaties van een verdere opdeling. Het zorgprogramma cardiale pathologie P (pacemakerbehandeling) is evenwel als een locoregionale opdracht opgenomen.