De huidige behandeling van diabetes type 1 -met externe insulinespuitjes per dag of via een insulinepompje- laten niet toe insulinedosissen bij patiënten perfect bij te sturen. Het gevolg is dat de bloedsuikerwaarden van personen met type 1 diabetes sterk schommelen.

AI

De artificiële pancreas waarmee het OLV ziekenhuis nu uitpakt bestaat uit een insulinepompje aangestuurd door een glucosesensor. De sensor meet het glucosegehalte in het onderhuids vocht. Op basis daarvan wordt de aangewezen hoeveelheid insuline via een pompje toegediend. Een, via artificiële intelligentie deels zelflerend, algoritme stuurt de toediening.

"Helemaal automatisch gebeurt dat evenwel nog niet. Precies daarom spreken we hier van een 'hybride artificiële pancreas'", zo legt dokter Liesbeth Van Huffel van de dienst endocrinologie-diabetologie van het OLV-ziekenhuis uit. "Bij de maaltijden moet de patiënt immers nog ingeven hoeveel koolhydraten hij eet. En alvorens fysieke inspanningen te leveren, dient hij ook nog een verminderde toediening van insuline in te geven. En hij moet nog reageren op alarmen. Zeker in het begin vergt de behandeling dus nog veel coaching."

Terugbetaling

In de Verenigde Staten is de 'artificiële pancreas' al enkele maanden op de markt. De Amerikaanse ervaringen leren dat de bloedsuikerregeling hierdoor sterk verbetert, met beduidend minder glycemie-schommelingen en minder kans op hypoglycemie.

Professor Frank Nobels (OLV-ziekenhuis) tot slot: "we onderhandelen nu nog over de terugbetaling door het Riziv. Het systeem kan wel nog verder verfijnd worden maar dit betekent ongetwijfeld een grote stap voorwaarts in de behandeling van type 1 diabetes."

De huidige behandeling van diabetes type 1 -met externe insulinespuitjes per dag of via een insulinepompje- laten niet toe insulinedosissen bij patiënten perfect bij te sturen. Het gevolg is dat de bloedsuikerwaarden van personen met type 1 diabetes sterk schommelen. De artificiële pancreas waarmee het OLV ziekenhuis nu uitpakt bestaat uit een insulinepompje aangestuurd door een glucosesensor. De sensor meet het glucosegehalte in het onderhuids vocht. Op basis daarvan wordt de aangewezen hoeveelheid insuline via een pompje toegediend. Een, via artificiële intelligentie deels zelflerend, algoritme stuurt de toediening."Helemaal automatisch gebeurt dat evenwel nog niet. Precies daarom spreken we hier van een 'hybride artificiële pancreas'", zo legt dokter Liesbeth Van Huffel van de dienst endocrinologie-diabetologie van het OLV-ziekenhuis uit. "Bij de maaltijden moet de patiënt immers nog ingeven hoeveel koolhydraten hij eet. En alvorens fysieke inspanningen te leveren, dient hij ook nog een verminderde toediening van insuline in te geven. En hij moet nog reageren op alarmen. Zeker in het begin vergt de behandeling dus nog veel coaching."In de Verenigde Staten is de 'artificiële pancreas' al enkele maanden op de markt. De Amerikaanse ervaringen leren dat de bloedsuikerregeling hierdoor sterk verbetert, met beduidend minder glycemie-schommelingen en minder kans op hypoglycemie.Professor Frank Nobels (OLV-ziekenhuis) tot slot: "we onderhandelen nu nog over de terugbetaling door het Riziv. Het systeem kan wel nog verder verfijnd worden maar dit betekent ongetwijfeld een grote stap voorwaarts in de behandeling van type 1 diabetes."