De fases 2B die ruim twee weken geleden is ingegaan vereiste een aanzienlijke verhoging van het aantal bedden intensieve zorg. Dat was wel alleen mogelijk door een beroep te doen op apparatuur die ook in het operatiekwartier nodig is. Het impliceert dat men OK's sluit en dat anesthesisten-reanimatieartsen en verpleegkundigen gemobiliseerd worden om covid-patiënten te helpen, vooral op IZ.

Onzekerheid

Het VBS betreurt dat geplande ingrepen hierdoor niet kunnen doorgaan. "Dit zorgt voor een gevoel van verwaarlozing en onzekerheid bij de patiënten," aldus het Verbond.

"Alleen dringende en noodzakelijke ingrepen worden nog toegestaan. Maar een dringende ingreep is altijd noodzakelijk, een noodzakelijke ingreep niet altijd dringend." Daarom publiceerde het VBS op verzoek van de FOD Volksgezondheid op haar website (www.vbs-gbs.org) lijsten van prioritaire verstrekkingen.

OK's zijn niet gesloten

Het VBS vraagt nu wel dat met het personeel en de apparatuur die voorhanden is de operatiekwartieren de noodzakelijke patiëntenzorg kunnen verstrekken. "De boodschap aan de bevolking moet zijn dat de operatieafdelingen niet gesloten zijn en dat er dringende en noodzakelijke interventies verricht worden."

Want er is hoe dan ook nog overblijvende capaciteit aan chirurgen, verpleegkundigen enz. "Die niet gebruiken zou een verspilling van economische en gezondheidsmiddelen zijn," aldus het VBS. De organisatie rekent op de verantwoordelijkheidszin van de hoofdartsen, chirurgen en anesthesisten-reanimatieartsen om in deze pandemie de noodzakelijke en dringende zorg in stand te houden.

De fases 2B die ruim twee weken geleden is ingegaan vereiste een aanzienlijke verhoging van het aantal bedden intensieve zorg. Dat was wel alleen mogelijk door een beroep te doen op apparatuur die ook in het operatiekwartier nodig is. Het impliceert dat men OK's sluit en dat anesthesisten-reanimatieartsen en verpleegkundigen gemobiliseerd worden om covid-patiënten te helpen, vooral op IZ.OnzekerheidHet VBS betreurt dat geplande ingrepen hierdoor niet kunnen doorgaan. "Dit zorgt voor een gevoel van verwaarlozing en onzekerheid bij de patiënten," aldus het Verbond. "Alleen dringende en noodzakelijke ingrepen worden nog toegestaan. Maar een dringende ingreep is altijd noodzakelijk, een noodzakelijke ingreep niet altijd dringend." Daarom publiceerde het VBS op verzoek van de FOD Volksgezondheid op haar website (www.vbs-gbs.org) lijsten van prioritaire verstrekkingen.OK's zijn niet geslotenHet VBS vraagt nu wel dat met het personeel en de apparatuur die voorhanden is de operatiekwartieren de noodzakelijke patiëntenzorg kunnen verstrekken. "De boodschap aan de bevolking moet zijn dat de operatieafdelingen niet gesloten zijn en dat er dringende en noodzakelijke interventies verricht worden." Want er is hoe dan ook nog overblijvende capaciteit aan chirurgen, verpleegkundigen enz. "Die niet gebruiken zou een verspilling van economische en gezondheidsmiddelen zijn," aldus het VBS. De organisatie rekent op de verantwoordelijkheidszin van de hoofdartsen, chirurgen en anesthesisten-reanimatieartsen om in deze pandemie de noodzakelijke en dringende zorg in stand te houden.