Dat lezen we in de jongste nieuwsbrief van het Brusselse advocatenkantoor Callens. Een nieuw Koninklijk besluit van 3 juli somt een hele reeks maatregelen op om het functioneren en de verkiezing van de Medische Raad elektronisch te laten verlopen.

Veiligheidsgaranties

Zo moet op het intranet van het ziekenhuis een lijst gepubliceerd en toegankelijk gemaakt worden van verkiesbare kandidaten. Hierdoor zullen ziekenhuisartsen elektronisch kunnen stemmen. Voorwaarde is wel dat het computersysteem voldoende veiligheidsgaranties biedt om de vertrouwelijkheid en nauwkeurigheid van de stemming te garanderen.

De leden van de Medische Raad kunnen voortaan ook worden bijeengeroepen 'per elektronisch aangetekende zending met ontvangstbevestiging.'

Ambtstermijn

Mits de ziekenhuisbeheerder en een gewone meerderheid van de Medische Raad ermee akkoord gaan, kan de normale ambtstermijn (drie jaar) van de leden verlengd worden tot uiterlijk 14 juli 2021. Ook hieraan ligt de corona-pandemie ten grondslag. Zo wordt de continuïteit van de betrokkenheid van de ziekenhuisartsen bij de besluitvorming gegarandeerd.

Voorwaarde is wel dat de ambtstermijn van de Medische Raad tussen 1 maart en 24 juli 2020 verstreken is zodat de leden in staat zijn in te stemmen met een verlenging van hun mandaat. En uiteraard is dit slechts mogelijk op voorwaarde dat er intussen nog geen nieuwe Medische Raad werd verkozen.

Geen jaarvergadering

In normale omstandigheden wordt minstens één keer per jaar een vergadering van de ziekenhuisartsen bijeengeroepen. Ze kunnen dan het verslag van de Medische Raad aanhoren. In 2020 hoeft deze vergadering niet samen te komen omwille van het coronavirus. De fysieke vergadering valt wel enkel weg op voorwaarde dat de Medische Raad per aangetekende zending met ontvangstbevestiging verslag uitbrengt aan de ziekenhuisartsen.

Dat lezen we in de jongste nieuwsbrief van het Brusselse advocatenkantoor Callens. Een nieuw Koninklijk besluit van 3 juli somt een hele reeks maatregelen op om het functioneren en de verkiezing van de Medische Raad elektronisch te laten verlopen. Zo moet op het intranet van het ziekenhuis een lijst gepubliceerd en toegankelijk gemaakt worden van verkiesbare kandidaten. Hierdoor zullen ziekenhuisartsen elektronisch kunnen stemmen. Voorwaarde is wel dat het computersysteem voldoende veiligheidsgaranties biedt om de vertrouwelijkheid en nauwkeurigheid van de stemming te garanderen. De leden van de Medische Raad kunnen voortaan ook worden bijeengeroepen 'per elektronisch aangetekende zending met ontvangstbevestiging.'Mits de ziekenhuisbeheerder en een gewone meerderheid van de Medische Raad ermee akkoord gaan, kan de normale ambtstermijn (drie jaar) van de leden verlengd worden tot uiterlijk 14 juli 2021. Ook hieraan ligt de corona-pandemie ten grondslag. Zo wordt de continuïteit van de betrokkenheid van de ziekenhuisartsen bij de besluitvorming gegarandeerd. Voorwaarde is wel dat de ambtstermijn van de Medische Raad tussen 1 maart en 24 juli 2020 verstreken is zodat de leden in staat zijn in te stemmen met een verlenging van hun mandaat. En uiteraard is dit slechts mogelijk op voorwaarde dat er intussen nog geen nieuwe Medische Raad werd verkozen.In normale omstandigheden wordt minstens één keer per jaar een vergadering van de ziekenhuisartsen bijeengeroepen. Ze kunnen dan het verslag van de Medische Raad aanhoren. In 2020 hoeft deze vergadering niet samen te komen omwille van het coronavirus. De fysieke vergadering valt wel enkel weg op voorwaarde dat de Medische Raad per aangetekende zending met ontvangstbevestiging verslag uitbrengt aan de ziekenhuisartsen.