Johnny Van der Straeten werkte 35 jaar in het universitaire ziekenhuis. Sinds 2001 was hij gedelegeerd bestuurder. De man wordt nu dus opgevolgd door professor Marc Peeters, een gerenommeerd expert in maag- en darmkanker.

MOCA

Dokter Peeters stond mee aan de wieg van verschillende samenwerkingsverbanden in het Antwerpse zorglandschap. Dat is onder meer het geval met het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA) en het NETwerk -netwerk voor endocriene tumoren. Prof. Hans Prenen volgt Peeters op als diensthoofd oncologie. Professor Peter Van Dam neemt de coördinatie van het MOCA over.

Opdrachthouder

Het is de bedoeling dat Marc Peeters als CEO nauw gaat samenwerken met een intern adviesorgaan bestaande uit artsen en verpleegkundigen.

Daarnaast besliste de algemene vergadering van het UZA ook om prof. Guy Hubens, decaan van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen (UAntwerpen) aan te stellen als universitair opdrachthouder ziekenhuisnetwerken.

Totaalzorg

Het nieuwe management zal vooral focussen op de verdere uitbouw van het UZA binnen een innovatief ecosysteem dat patiënten geïntegreerde totaalzorg aanbiedt. Samen met AZ Monica Deurne, AZ Klina Brasschaat, AZ Voorkempen en AZ Rivierenland vormt het UZA het Helix-netwerk.

Johnny Van der Straeten werkte 35 jaar in het universitaire ziekenhuis. Sinds 2001 was hij gedelegeerd bestuurder. De man wordt nu dus opgevolgd door professor Marc Peeters, een gerenommeerd expert in maag- en darmkanker. Dokter Peeters stond mee aan de wieg van verschillende samenwerkingsverbanden in het Antwerpse zorglandschap. Dat is onder meer het geval met het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA) en het NETwerk -netwerk voor endocriene tumoren. Prof. Hans Prenen volgt Peeters op als diensthoofd oncologie. Professor Peter Van Dam neemt de coördinatie van het MOCA over.Het is de bedoeling dat Marc Peeters als CEO nauw gaat samenwerken met een intern adviesorgaan bestaande uit artsen en verpleegkundigen. Daarnaast besliste de algemene vergadering van het UZA ook om prof. Guy Hubens, decaan van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen (UAntwerpen) aan te stellen als universitair opdrachthouder ziekenhuisnetwerken. Het nieuwe management zal vooral focussen op de verdere uitbouw van het UZA binnen een innovatief ecosysteem dat patiënten geïntegreerde totaalzorg aanbiedt. Samen met AZ Monica Deurne, AZ Klina Brasschaat, AZ Voorkempen en AZ Rivierenland vormt het UZA het Helix-netwerk.