Psychiatrische patiënt volgen vaak een langdurig traject. Na een ziekenhuisopname voor een acute periode komen ze weer terecht in de ambulante zorg of in een zorginstelling, bijvoorbeeld voor 'beschut wonen'.

Als de overdracht tussen de betrokken zorgverleners niet goed geregeld is en deze hun werkwijze onvoldoende op elkaar hebben afgestemd, zal een patiënt daarbij telkens zijn hele verhaal opnieuw moeten doen. Het therapieprogramma waarmee hij al vertrouwd is zal misschien weer helemaal worden omgegooid.

Betere samenwerking tussen de zorgorganisaties moet dat grotendeels vermijden. De vzw Sint-Annendael Grauwzusters Diest en de vzw Z.org KU Leuven - de associaties waarbinnen respectievelijk het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael Diest en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven actief zijn - hebben die samenwerking vastgelegd in een overeenkomst.

Beide psychiatrische ziekenhuizen zijn actief in Oost-Vlaams-Brabant. Tussen de campussen in Kortenberg, Leuven (Gasthuisberg) en Diest maken ze afspraken over behandelmethodes, kwaliteitsstandaarden en patiëntveiligheid. Ook de manier waarop ze doorverwijzen in hun zorgnetwerk, en hun zorgaanbod voor de patiënt coherent maken, is vastgelegd.

Transparant overleg tussen de betrokken medische teams en de directies/besturen moet die werkwijze bestendigen.

Dr. Wim Simons, hoofdarts PZ Sint-Annendael: "We willen patiënten in en rond Diest nog meer de mogelijkheid geven om te kiezen voor de meest aangewezen, persoonlijke behandeling die evidence-based en herstelondersteunend is."

"Dit doen we zo vaak mogelijk dicht bij huis, maar ook tijdelijk in en rond Leuven als er heel specifieke behandelingen nodig zijn die we in Diest zelf niet kunnen aanbieden."

Dr. Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder Z.org KU Leuven: "De nood aan samenwerkingsverbanden, ook met algemene ziekenhuizen, kwam tijdens de crisis versterkt naar voor. We moeten die geïntegreerde zorg verder uitbouwen."

"Inhoudelijke en gestructureerde coöperatie is een noodzakelijke evolutie die instellingen korter bij elkaar brengt, ten voordele van de patiënten die zij verzorgen. Het is een dynamiek die wij sterk zullen doorzetten."

Psychiatrische patiënt volgen vaak een langdurig traject. Na een ziekenhuisopname voor een acute periode komen ze weer terecht in de ambulante zorg of in een zorginstelling, bijvoorbeeld voor 'beschut wonen'.Als de overdracht tussen de betrokken zorgverleners niet goed geregeld is en deze hun werkwijze onvoldoende op elkaar hebben afgestemd, zal een patiënt daarbij telkens zijn hele verhaal opnieuw moeten doen. Het therapieprogramma waarmee hij al vertrouwd is zal misschien weer helemaal worden omgegooid.Betere samenwerking tussen de zorgorganisaties moet dat grotendeels vermijden. De vzw Sint-Annendael Grauwzusters Diest en de vzw Z.org KU Leuven - de associaties waarbinnen respectievelijk het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael Diest en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven actief zijn - hebben die samenwerking vastgelegd in een overeenkomst.Beide psychiatrische ziekenhuizen zijn actief in Oost-Vlaams-Brabant. Tussen de campussen in Kortenberg, Leuven (Gasthuisberg) en Diest maken ze afspraken over behandelmethodes, kwaliteitsstandaarden en patiëntveiligheid. Ook de manier waarop ze doorverwijzen in hun zorgnetwerk, en hun zorgaanbod voor de patiënt coherent maken, is vastgelegd. Transparant overleg tussen de betrokken medische teams en de directies/besturen moet die werkwijze bestendigen.Dr. Wim Simons, hoofdarts PZ Sint-Annendael: "We willen patiënten in en rond Diest nog meer de mogelijkheid geven om te kiezen voor de meest aangewezen, persoonlijke behandeling die evidence-based en herstelondersteunend is.""Dit doen we zo vaak mogelijk dicht bij huis, maar ook tijdelijk in en rond Leuven als er heel specifieke behandelingen nodig zijn die we in Diest zelf niet kunnen aanbieden."Dr. Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder Z.org KU Leuven: "De nood aan samenwerkingsverbanden, ook met algemene ziekenhuizen, kwam tijdens de crisis versterkt naar voor. We moeten die geïntegreerde zorg verder uitbouwen.""Inhoudelijke en gestructureerde coöperatie is een noodzakelijke evolutie die instellingen korter bij elkaar brengt, ten voordele van de patiënten die zij verzorgen. Het is een dynamiek die wij sterk zullen doorzetten."