Dokter Meire is sinds 1989 voltijds staflid medische beeldvorming in het Eekloose ziekenhuis.

In het verleden bekleedde hij reeds een aantal verantwoordelijke functies, als diensthoofd, en meerdere mandaten als ondervoorzitter en voorzitter van de medische raad.

Volgens AZ Alma speelt dokter Meire een "voortrekkersrol" in het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis. Zo is hij er voorzitter van de stuurgroep Quality & Safety. Daarnaast is hij ook intern en extern gecertificeerd Qualicor-auditor.

Danny Meire volgt Stefaan Gouwy op als medisch directeur-hoofdarts van AZ Alma. Die laatste bekleedde de functie van 2014 tot november van dit jaar.

Dokter Meire is sinds 1989 voltijds staflid medische beeldvorming in het Eekloose ziekenhuis. In het verleden bekleedde hij reeds een aantal verantwoordelijke functies, als diensthoofd, en meerdere mandaten als ondervoorzitter en voorzitter van de medische raad. Volgens AZ Alma speelt dokter Meire een "voortrekkersrol" in het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis. Zo is hij er voorzitter van de stuurgroep Quality & Safety. Daarnaast is hij ook intern en extern gecertificeerd Qualicor-auditor.Danny Meire volgt Stefaan Gouwy op als medisch directeur-hoofdarts van AZ Alma. Die laatste bekleedde de functie van 2014 tot november van dit jaar.