Op de betrokken webpagina van het 'dashboard' ziet u een lange, alfabetische lijst van gemeenten. Per gemeente wordt het aantal nieuwe gevallen in de laatste 7 dagen gegeven, de incidentie per 100.000 inwoners die hieruit berekend wordt, hoeveel dagen het geleden is dat geen enkel nieuw geval werd gerapporteerd, en op hoeveel van de voorbije 7 dagen er sprake was van een stijging van het aantal nieuwe gevallen.

Er zit wat latentie op de lijst, omdat het toch drie dagen duurt voordat het definieve aantal nieuwe gevallen bekend is. De 'laatste zeven dagen' wil dus eigenlijk zeggen van dag min 9 tot en met dag min 3.

Sciensano definieert, aan de hand van de evolutie van het terrein en de actuele inzichten, een waarschuwingsdrempel waarbij gekeken wordt naar drie indicatoren:

  • een cumulatieve incidentie van meer dan 20 covidgevallen per 100.000 inwoners op vijf dagen tijd;
  • vijf dagen of meer dat zich opeenvolgend nieuwe gevallen voordoen;
  • een stijging van het aantal gevallen op vier van de voorbije zeven dagen.

Het overschrijden van die drempels doet niet automatisch een alarm afgaan. De epidemiologen van Sciensano bekijken de situatie en als zij denken dat er sprake is van een risicovolle situatie, verwittigen ze de regionale gezondheidsautoriteit. Die moet dan uitzoeken wat er in de betrokken gemeente(n) aan de hand is.

Op de betrokken webpagina van het 'dashboard' ziet u een lange, alfabetische lijst van gemeenten. Per gemeente wordt het aantal nieuwe gevallen in de laatste 7 dagen gegeven, de incidentie per 100.000 inwoners die hieruit berekend wordt, hoeveel dagen het geleden is dat geen enkel nieuw geval werd gerapporteerd, en op hoeveel van de voorbije 7 dagen er sprake was van een stijging van het aantal nieuwe gevallen.Er zit wat latentie op de lijst, omdat het toch drie dagen duurt voordat het definieve aantal nieuwe gevallen bekend is. De 'laatste zeven dagen' wil dus eigenlijk zeggen van dag min 9 tot en met dag min 3.Sciensano definieert, aan de hand van de evolutie van het terrein en de actuele inzichten, een waarschuwingsdrempel waarbij gekeken wordt naar drie indicatoren: Het overschrijden van die drempels doet niet automatisch een alarm afgaan. De epidemiologen van Sciensano bekijken de situatie en als zij denken dat er sprake is van een risicovolle situatie, verwittigen ze de regionale gezondheidsautoriteit. Die moet dan uitzoeken wat er in de betrokken gemeente(n) aan de hand is.