Diensthoofd van de afdeling Neus-Keel-Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie (NKO), dokter Erwin Annys, startte dit innoverende project: "We gaan hier multidisciplinair kunnen samenwerken rond twee disciplines: NKO en MKA (Mond-Kaak- en Aangezichtschirurgie). Daardoor kunnen we een veel breder spectrum van zorg aanbieden, maar vooral de patiënt in één geïntegreerd zorgtraject meenemen."

In het nieuwe hoofd-halscentrum vanSint-Trudo zullen consultaties, onderzoeken, beeldvorming en kleinere ingrepen onder lokale verdoving plaatsvinden. "We kunnen de patiënt hier bedienen, overkoepelend over alle subdisciplines heen binnen NKO en MKA. Het team van Sint-Trudo zal uitgebreid worden en daarnaast zullen er vier artsen van Jessa Ziekenhuis actief zijn."

Samenwerking tussen NKO en MKA, vooral op oncologisch vlak, komt wel vaker voor. Maar over alle subdisciplines heen geïntegreerd samenwerken in één versmolten dienst, dat is wel uniek voor Vlaanderen, maakt Annys zich sterk.

Multidisciplinair werken wil hier zeggen dat er één team van artsen en verpleegkundigen komt, dat het geïntegreerd chirurgisch dagcentrum beeldvorming op locatie zal hebben, en daarnaast één gemeenschappelijk secretariaat én één verpleegkundige, logopedische en audiologische ondersteuning voor de patiënten.

Voor hoofdarts Joan Vlayen past het project in de brede inzet van Sint-Trudo op de patiënttevredenheid. "De bedoeling is om de bevindingen die een positieve impact blijken te hebben op de beleving en tevredenheid van de patiënt, verder uit te rollen in het hele ziekenhuis."

Diensthoofd van de afdeling Neus-Keel-Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie (NKO), dokter Erwin Annys, startte dit innoverende project: "We gaan hier multidisciplinair kunnen samenwerken rond twee disciplines: NKO en MKA (Mond-Kaak- en Aangezichtschirurgie). Daardoor kunnen we een veel breder spectrum van zorg aanbieden, maar vooral de patiënt in één geïntegreerd zorgtraject meenemen."In het nieuwe hoofd-halscentrum vanSint-Trudo zullen consultaties, onderzoeken, beeldvorming en kleinere ingrepen onder lokale verdoving plaatsvinden. "We kunnen de patiënt hier bedienen, overkoepelend over alle subdisciplines heen binnen NKO en MKA. Het team van Sint-Trudo zal uitgebreid worden en daarnaast zullen er vier artsen van Jessa Ziekenhuis actief zijn."Samenwerking tussen NKO en MKA, vooral op oncologisch vlak, komt wel vaker voor. Maar over alle subdisciplines heen geïntegreerd samenwerken in één versmolten dienst, dat is wel uniek voor Vlaanderen, maakt Annys zich sterk.Multidisciplinair werken wil hier zeggen dat er één team van artsen en verpleegkundigen komt, dat het geïntegreerd chirurgisch dagcentrum beeldvorming op locatie zal hebben, en daarnaast één gemeenschappelijk secretariaat én één verpleegkundige, logopedische en audiologische ondersteuning voor de patiënten.Voor hoofdarts Joan Vlayen past het project in de brede inzet van Sint-Trudo op de patiënttevredenheid. "De bedoeling is om de bevindingen die een positieve impact blijken te hebben op de beleving en tevredenheid van de patiënt, verder uit te rollen in het hele ziekenhuis."