Op 19 mei bereikte het paritair comité artsen-ziekenhuizen een - ondertussen veelgeprezen - akkoord over de arbeidsvoorwaarden en de sociale bescherming van artsen-specialisten in opleiding (AK 2674). Wellicht betekent dat een doorbraak in dit al jaren aanslepende probleemdossier.

Groenboek

Van de hernieuwde belangstelling maken Maggie De Block en Nathalie Muylle, ex-ministers van respectievelijk Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Werk gebruik om over het statuut van de aso's een wetsvoorstel in te dienen. Tekst en uitleg van dokter De Block. "We bouwen verder op mijn 'Groenboek Financiering en Programmatie van de Stages voor Artsen' van 2016. Het akkoord in het paritair comité is immers niet volledig."

In geval er wrijvingen zijn tussen aso en stagemeester bijvoorbeeld trekt de arts in opleiding doorgaans aan het kortste eind. De Block: "Dat komt omdat stagemeester en werkgever een en dezelfde persoon zijn. Daardoor kloppen assistenten soms buitensporig veel uren of maken uren die niet meetellen voor de stage enz. Dit wetsvoorstel scheidt beide functies. Om dat te realiseren, willen we naar analogie met het Interuniversitair Centrum Huisartsgeneeskunde (ICHO) een onafhankelijke vzw oprichten."

"Als het niet klikt, laat dat de arts in opleiding bijvoorbeeld toe om van stagemeester te veranderen. Zo worden ook administratieve gegevens zoals arbeidsuren, verzekeringen, een vouchersysteem voor de vergoedingen... centraal geregistreerd en beheerd. Door centralisatie is een efficiënter toezicht mogelijk en worden uitwassen tegengegaan. Bij het ICHO zorgde dat voor een betere relatie tussen stagemeester en stagairs. Die opgebouwde knowhow kunnen we meenemen."

Door centralisatie is een efficiënter toezicht mogelijk en worden uitwassen tegengegaan' - Maggie De Block

Werkloosheidsvergoeding

Het arbeidsrechtelijke deel van het wetsvoorstel borduurt vooral verder op het ministeriële werk van Nathalie Muylle. Centraal staat de aanpassing van het sui generis-statuut. Zonder dat de aso sociale bijdragen betaalt, voorziet het zo in een werkloosheidsvergoeding in verhouding tot de duur van de tewerkstelling. De Block verwijst naar de pandemie waarin sommige specialismen tot werkloosheid gedoemd waren. Of naar disciplines zoals anesthesie en gynaecologie waar dat ook het geval is.

Als het voorstel ooit wet wordt, kunnen ook pensioenrechten worden opgebouwd. De regeling voor artsen in loondienst is geïnspireerd op de regeling voor de legerdienst waarbij stagejaren meetellen als werkjaren. Voor zelfstandig werkende artsen past het voorstel de regeling voor zelfstandigen toe.

Maggie De Block tot slot: "De komende weken benaderen we de andere politieke fracties. In september zetten we het dan op de agenda van de Kamercommissie volksgezondheid."

Op 19 mei bereikte het paritair comité artsen-ziekenhuizen een - ondertussen veelgeprezen - akkoord over de arbeidsvoorwaarden en de sociale bescherming van artsen-specialisten in opleiding (AK 2674). Wellicht betekent dat een doorbraak in dit al jaren aanslepende probleemdossier. GroenboekVan de hernieuwde belangstelling maken Maggie De Block en Nathalie Muylle, ex-ministers van respectievelijk Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Werk gebruik om over het statuut van de aso's een wetsvoorstel in te dienen. Tekst en uitleg van dokter De Block. "We bouwen verder op mijn 'Groenboek Financiering en Programmatie van de Stages voor Artsen' van 2016. Het akkoord in het paritair comité is immers niet volledig." In geval er wrijvingen zijn tussen aso en stagemeester bijvoorbeeld trekt de arts in opleiding doorgaans aan het kortste eind. De Block: "Dat komt omdat stagemeester en werkgever een en dezelfde persoon zijn. Daardoor kloppen assistenten soms buitensporig veel uren of maken uren die niet meetellen voor de stage enz. Dit wetsvoorstel scheidt beide functies. Om dat te realiseren, willen we naar analogie met het Interuniversitair Centrum Huisartsgeneeskunde (ICHO) een onafhankelijke vzw oprichten.""Als het niet klikt, laat dat de arts in opleiding bijvoorbeeld toe om van stagemeester te veranderen. Zo worden ook administratieve gegevens zoals arbeidsuren, verzekeringen, een vouchersysteem voor de vergoedingen... centraal geregistreerd en beheerd. Door centralisatie is een efficiënter toezicht mogelijk en worden uitwassen tegengegaan. Bij het ICHO zorgde dat voor een betere relatie tussen stagemeester en stagairs. Die opgebouwde knowhow kunnen we meenemen." WerkloosheidsvergoedingHet arbeidsrechtelijke deel van het wetsvoorstel borduurt vooral verder op het ministeriële werk van Nathalie Muylle. Centraal staat de aanpassing van het sui generis-statuut. Zonder dat de aso sociale bijdragen betaalt, voorziet het zo in een werkloosheidsvergoeding in verhouding tot de duur van de tewerkstelling. De Block verwijst naar de pandemie waarin sommige specialismen tot werkloosheid gedoemd waren. Of naar disciplines zoals anesthesie en gynaecologie waar dat ook het geval is. Als het voorstel ooit wet wordt, kunnen ook pensioenrechten worden opgebouwd. De regeling voor artsen in loondienst is geïnspireerd op de regeling voor de legerdienst waarbij stagejaren meetellen als werkjaren. Voor zelfstandig werkende artsen past het voorstel de regeling voor zelfstandigen toe. Maggie De Block tot slot: "De komende weken benaderen we de andere politieke fracties. In september zetten we het dan op de agenda van de Kamercommissie volksgezondheid."