Een goede diagnose en typering van acute en chronische pijnklachten is essentieel omdat dit bepalend zal zijn voor de verdere behandeling en aanpak. Een behandeling moet gebaseerd zijn op objectieve uitkomstparameters. Het pijncentrum neemt daarvoor in wereldprimeur een speciaal uitgeruste eenheid in dienst. Hier worden de meest vooruitstrevende technieken om pijnklachten te typeren samengebracht. Elk onderdeel van het pijngeleidingssysteem kan apart getest worden om de oorzaak van de pijn zo goed mogelijk in kaart te brengen. Een volledige objectieve meting van de intensiteit van de pijn bij patiënten die bewust zijn, is op dit ogenblik vaak nog niet mogelijk. Het pijncentrum van het UZA neemt het voortouw met de toepassing van objectieve pijnmetingstechnieken tijdens operaties of op intensieve zorgen (patiënten buiten bewustzijn).

Geïntegreerde multidisciplinaire zorg

Pijn heeft meerdere facetten en dient multidisciplinair aangepakt te worden. De diensten fysische geneeskunde/revalidatie en het multidisciplinair pijncentrum zijn in het nieuwe centrum volledig geïntegreerd. De consultatieruimten zijn 40 procent groter dan klassieke consultatieruimten om gemeenschappelijke raadplegingen door twee of meer disciplines rond de patiënt toe te laten. Bepaalde ruimten zijn akoestisch geïsoleerd voor toepassing van hypnose en relaxatie-technieken. De eenheid bevat ook individuele patiëntenkamers voorzien van alle comfort en een grote infusieruimte. Er werd bijzondere aandacht geschonken aan natuurlijke lichtinval, aangepaste lichten en het maximaal dempen van omgevingsgeluiden. Ondanks de aanwezigheid van tientallen monitors, wordt er toch een 'silent room' gecreëerd door middel van innovatieve registratietechnieken. Binnen de eenheid zijn ook twee volwaardige operatiezalen geïntegreerd. Hier kunnen de meest invasieve behandelingen op een veilige en kwaliteitsvolle wijze worden uitgevoerd binnen een voor de patiënt vertrouwde setting.

Continue opvolging en re-integratie

Prof. Dr. Guy Hans, medisch directeur UZA en diensthoofd pijncentrum: "Het uiteindelijke doel van een pijnbehandeling is de patiënt toelaten om zo veel mogelijk een normaal leven te hervatten. Er wordt sterk de focus gelegd op re-integratie van onze patiënten. In kaart brengen van de fysieke mogelijkheden van de patiënten maakt integraal deel uit van onze aanpak waarbij ze ook ondersteund worden bij het heropnemen van hun normale activiteiten, zowel op familiaal, sociaal als professioneel vlak. Hiertoe heeft het pijncentrum - met steun van het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid van het RIZIV - een voltijdse ability manager in dienst die patiënten tot op de werkvloer begeleidt."

Een doeltreffende pijnbehandeling vergt een continue opvolging van de patiënten, ook in hun thuismilieu. De afgelopen jaren heeft het UZA het voortouw genomen in de implementatie van mobile-Health toepassingen in pijnbehandeling. Zo volgt het pijncentrum patiënten na een zware operatie of na een ongeval thuis op via telemonitoring. Het UZA ontwikkelde hiervoor een interactief platform. Dit platform zal vanaf 1 december nationaal uitgerold worden voor patiënten die een behandeling krijgen door middel van een neurostimulator. Hierdoor zullen alle Belgische patiënten die voor deze behandeling in aanmerking komen, toegang krijgen tot een interactief dossier. Hierin kunnen de zorgverstrekkers alle informatie opslaan én de patiënt kan op continue basis informatie inbrengen. Ook de adviserende artsen krijgen inzage in dit dossier. Hierdoor kan de procedure van screening en aanvraag tot terugbetaling veel sneller en op uniforme wijze gebeuren. Dit online platform laat ook toe op geregelde basis een multidisciplinair overleg rond de patiënt te organiseren waaraan huisartsen via conferencing kunnen deelnemen.

Een moderne pijnbehandeling vraagt immers een continue interactie met alle betrokken zorgverstrekkers, de huisarts in de eerste plaats. Het UZA is internationaal het eerste centrum met een geïntegreerde communicatie en controle-ruimte waarin zorgverstrekkers samengebracht worden. Met inzage van alle informatie - ook de informatie die thuis vergaard wordt - kunnen ze in overleg gaan met huisarts, thuisverpleegkundigen, adviserende artsen, en anderen door middel van de meest geavanceerde en beveiligde communicatietechnieken. Hierdoor wordt de multidisciplinaire aanpak van pijnsyndromen, zoals rugpijn, op een veel hoger niveau getild. Het pijncentrum van het UZA, in continue samenwerking met de diensten fysische geneeskunde en revalidatie, orthopedie en neurochirurgie, nemen dan ook het voortouw in de implementatie van multidisciplinaire spine units.

Inzetten op veilige en kwaliteitsvolle zorg voor pijnpatiënten betekent hen actief betrekken in het zorgproces. Re-integratie en thuismonitoring spelen daarin een cruciale factor. Om die actieve betrokkenheid nog verder te vergroten, maakt het pijncentrum hen zo veel mogelijk vertrouwd met hun eigen medische gegevens. Zo nemen zij bij aankomst in een gezondheidskiosk zelf hun vitale parameters, zoals bloeddruk, gewicht en hartfrequentie om vervolgens met hun arts te kunnen bespreken.

Een goede diagnose en typering van acute en chronische pijnklachten is essentieel omdat dit bepalend zal zijn voor de verdere behandeling en aanpak. Een behandeling moet gebaseerd zijn op objectieve uitkomstparameters. Het pijncentrum neemt daarvoor in wereldprimeur een speciaal uitgeruste eenheid in dienst. Hier worden de meest vooruitstrevende technieken om pijnklachten te typeren samengebracht. Elk onderdeel van het pijngeleidingssysteem kan apart getest worden om de oorzaak van de pijn zo goed mogelijk in kaart te brengen. Een volledige objectieve meting van de intensiteit van de pijn bij patiënten die bewust zijn, is op dit ogenblik vaak nog niet mogelijk. Het pijncentrum van het UZA neemt het voortouw met de toepassing van objectieve pijnmetingstechnieken tijdens operaties of op intensieve zorgen (patiënten buiten bewustzijn). Geïntegreerde multidisciplinaire zorgPijn heeft meerdere facetten en dient multidisciplinair aangepakt te worden. De diensten fysische geneeskunde/revalidatie en het multidisciplinair pijncentrum zijn in het nieuwe centrum volledig geïntegreerd. De consultatieruimten zijn 40 procent groter dan klassieke consultatieruimten om gemeenschappelijke raadplegingen door twee of meer disciplines rond de patiënt toe te laten. Bepaalde ruimten zijn akoestisch geïsoleerd voor toepassing van hypnose en relaxatie-technieken. De eenheid bevat ook individuele patiëntenkamers voorzien van alle comfort en een grote infusieruimte. Er werd bijzondere aandacht geschonken aan natuurlijke lichtinval, aangepaste lichten en het maximaal dempen van omgevingsgeluiden. Ondanks de aanwezigheid van tientallen monitors, wordt er toch een 'silent room' gecreëerd door middel van innovatieve registratietechnieken. Binnen de eenheid zijn ook twee volwaardige operatiezalen geïntegreerd. Hier kunnen de meest invasieve behandelingen op een veilige en kwaliteitsvolle wijze worden uitgevoerd binnen een voor de patiënt vertrouwde setting. Continue opvolging en re-integratieProf. Dr. Guy Hans, medisch directeur UZA en diensthoofd pijncentrum: "Het uiteindelijke doel van een pijnbehandeling is de patiënt toelaten om zo veel mogelijk een normaal leven te hervatten. Er wordt sterk de focus gelegd op re-integratie van onze patiënten. In kaart brengen van de fysieke mogelijkheden van de patiënten maakt integraal deel uit van onze aanpak waarbij ze ook ondersteund worden bij het heropnemen van hun normale activiteiten, zowel op familiaal, sociaal als professioneel vlak. Hiertoe heeft het pijncentrum - met steun van het kenniscentrum arbeidsongeschiktheid van het RIZIV - een voltijdse ability manager in dienst die patiënten tot op de werkvloer begeleidt." Een doeltreffende pijnbehandeling vergt een continue opvolging van de patiënten, ook in hun thuismilieu. De afgelopen jaren heeft het UZA het voortouw genomen in de implementatie van mobile-Health toepassingen in pijnbehandeling. Zo volgt het pijncentrum patiënten na een zware operatie of na een ongeval thuis op via telemonitoring. Het UZA ontwikkelde hiervoor een interactief platform. Dit platform zal vanaf 1 december nationaal uitgerold worden voor patiënten die een behandeling krijgen door middel van een neurostimulator. Hierdoor zullen alle Belgische patiënten die voor deze behandeling in aanmerking komen, toegang krijgen tot een interactief dossier. Hierin kunnen de zorgverstrekkers alle informatie opslaan én de patiënt kan op continue basis informatie inbrengen. Ook de adviserende artsen krijgen inzage in dit dossier. Hierdoor kan de procedure van screening en aanvraag tot terugbetaling veel sneller en op uniforme wijze gebeuren. Dit online platform laat ook toe op geregelde basis een multidisciplinair overleg rond de patiënt te organiseren waaraan huisartsen via conferencing kunnen deelnemen. Een moderne pijnbehandeling vraagt immers een continue interactie met alle betrokken zorgverstrekkers, de huisarts in de eerste plaats. Het UZA is internationaal het eerste centrum met een geïntegreerde communicatie en controle-ruimte waarin zorgverstrekkers samengebracht worden. Met inzage van alle informatie - ook de informatie die thuis vergaard wordt - kunnen ze in overleg gaan met huisarts, thuisverpleegkundigen, adviserende artsen, en anderen door middel van de meest geavanceerde en beveiligde communicatietechnieken. Hierdoor wordt de multidisciplinaire aanpak van pijnsyndromen, zoals rugpijn, op een veel hoger niveau getild. Het pijncentrum van het UZA, in continue samenwerking met de diensten fysische geneeskunde en revalidatie, orthopedie en neurochirurgie, nemen dan ook het voortouw in de implementatie van multidisciplinaire spine units. Inzetten op veilige en kwaliteitsvolle zorg voor pijnpatiënten betekent hen actief betrekken in het zorgproces. Re-integratie en thuismonitoring spelen daarin een cruciale factor. Om die actieve betrokkenheid nog verder te vergroten, maakt het pijncentrum hen zo veel mogelijk vertrouwd met hun eigen medische gegevens. Zo nemen zij bij aankomst in een gezondheidskiosk zelf hun vitale parameters, zoals bloeddruk, gewicht en hartfrequentie om vervolgens met hun arts te kunnen bespreken.