In totaal kunnen voor het jaar 2018 1.850 woongelegenheden bijkomend erkend worden als RVT-woongelegenheden. Vergeleken met een klassieke woongelegenheid ontvangt een woonzorgcentrum (WZC) voor een rust- en verzorgingswoongelegenheid (RVT) een hogere financiering voor de zorg en ondersteuning van zwaar zorgbehoevende bewoners. Een woonzorgcentrum komt daarvoor in aanmerking op voorwaarde dat het meer zorgpersoneel inzet. Naast meer woongelegenheden investeert de Vlaamse Regering dus ook in een betere financiering van de zorg en ondersteuning van de bewoners.

3 jaar op rij

In het jaar 2016 en 2017 kwamen er telkens 1.226 bijzondere erkenningen bij. In 2018 zullen dit er 1.850 worden. In totaal vertegenwoordigen deze 4.302 bijzondere erkenningen een budget van 33 miljoen. Jo Vandeurzen, Vlaams van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Met deze budgettaire inspanning komen we tegemoet aan de werkdruk van het zorgpersoneel. Voor projecten ter ondersteuning van werkbaar werk in de woonzorgcentra wordt van deze middelen 500.000 euro voorzien. De financiële injectie vertegenwoordigt ook nog de personeelskost van 250 voltijds equivalenten in de zorg."

Dagprijzen onder controle

"Met de inzet van deze middelen beogen we ook de dagprijzen van de woonzorgcentra onder controle te houden. Vanaf dit jaar kunnen de initiatiefnemers die een nieuw woonzorgcentrum hebben gebouwd, uitgebreid of vernieuwd bij de Vlaamse overheid een infrastructuurforfait aanvragen van 5 euro per dag. Die toelage kan men in mindering brengen op de dagprijs. Deze inspanning, samen met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Vlaamse sociale bescherming, is er op gericht om de woonzorgcentra betaalbaar te houden," aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen.

In totaal kunnen voor het jaar 2018 1.850 woongelegenheden bijkomend erkend worden als RVT-woongelegenheden. Vergeleken met een klassieke woongelegenheid ontvangt een woonzorgcentrum (WZC) voor een rust- en verzorgingswoongelegenheid (RVT) een hogere financiering voor de zorg en ondersteuning van zwaar zorgbehoevende bewoners. Een woonzorgcentrum komt daarvoor in aanmerking op voorwaarde dat het meer zorgpersoneel inzet. Naast meer woongelegenheden investeert de Vlaamse Regering dus ook in een betere financiering van de zorg en ondersteuning van de bewoners.3 jaar op rijIn het jaar 2016 en 2017 kwamen er telkens 1.226 bijzondere erkenningen bij. In 2018 zullen dit er 1.850 worden. In totaal vertegenwoordigen deze 4.302 bijzondere erkenningen een budget van 33 miljoen. Jo Vandeurzen, Vlaams van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Met deze budgettaire inspanning komen we tegemoet aan de werkdruk van het zorgpersoneel. Voor projecten ter ondersteuning van werkbaar werk in de woonzorgcentra wordt van deze middelen 500.000 euro voorzien. De financiële injectie vertegenwoordigt ook nog de personeelskost van 250 voltijds equivalenten in de zorg."Dagprijzen onder controle"Met de inzet van deze middelen beogen we ook de dagprijzen van de woonzorgcentra onder controle te houden. Vanaf dit jaar kunnen de initiatiefnemers die een nieuw woonzorgcentrum hebben gebouwd, uitgebreid of vernieuwd bij de Vlaamse overheid een infrastructuurforfait aanvragen van 5 euro per dag. Die toelage kan men in mindering brengen op de dagprijs. Deze inspanning, samen met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van de Vlaamse sociale bescherming, is er op gericht om de woonzorgcentra betaalbaar te houden," aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen.