Verschillende eminente sprekers plaatsten kanttekeningen bij het voornemen van minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block om op 1 januari 2018 met netwerken te starten.

Zo liet Peter Degadt, afgevaardigd bestuurder van Zorgnet-Icuro, zijn licht schijnen op de financiering. En professor Daniel Désir (Belgische Vereniging van Ziekenhuizen) betreurde dat De Block niet eerst enkele proefprojecten lanceerde alvorens te starten.