Op 28 november 2022 keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Oostende de oprichting van en deelname aan de vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende goed.

Drie leden

Op 1 maart jongstleden gaf ook de minister van Binnenlands bestuur groen licht. Dat maakt de weg vrij om op 6 maart de oprichtingsakte van de nieuwe vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende officieel te ondertekenen. De drie leden van de vzw zijn AV Henri Serruys, OCMW Oostende en AZ Damiaan.

1 november

In de wandeling zal het fusieziekenhuis AZ Oostende heten. Bedoeling is toegankelijke en kwalitatieve zorg te bieden dicht bij huis voor alle patiënten in de regio Oostende. Het eengemaakte ziekenhuis gaat op 1 november van start maar uiteraard wordt dit al een hele tijd voorbereid. De ondertekening van de oprichtingsakte is de derde stap op weg naar de eenmaking, na het sluiten van het pre-fusieakkoord en het priniciepsakkoord hospital governance AZ Oostende.

Op 28 november 2022 keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Oostende de oprichting van en deelname aan de vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende goed. Drie ledenOp 1 maart jongstleden gaf ook de minister van Binnenlands bestuur groen licht. Dat maakt de weg vrij om op 6 maart de oprichtingsakte van de nieuwe vzw-ziekenhuisvereniging AZ Oostende officieel te ondertekenen. De drie leden van de vzw zijn AV Henri Serruys, OCMW Oostende en AZ Damiaan. 1 novemberIn de wandeling zal het fusieziekenhuis AZ Oostende heten. Bedoeling is toegankelijke en kwalitatieve zorg te bieden dicht bij huis voor alle patiënten in de regio Oostende. Het eengemaakte ziekenhuis gaat op 1 november van start maar uiteraard wordt dit al een hele tijd voorbereid. De ondertekening van de oprichtingsakte is de derde stap op weg naar de eenmaking, na het sluiten van het pre-fusieakkoord en het priniciepsakkoord hospital governance AZ Oostende.