Dat een ziekenhuis in de Zorgraad plaatsneemt, kan de organisatie van de transmurale zorg, en dus de zorgcontinuïteit ten goede komen. Het gaat dan om het maken en het opvolgen van afspraken over de overdracht, de organisatie,... binnen de lokale context.

Optioneel

Een belangrijke reden waarom de Vlaamse overheid de Eerstelijnszones de mogelijkheid geven enkele zitjes in de Zorgraad vrij te houden voor 'optionele partners', is juist om ziekenhuizen zo eventueel bij de Zorgraad te kunnen betrekken.

Ziekenhuizen kunnen overigens ook deelnemen aan werkgroepen van de Zorgraad, bijvoorbeeld als er een werkgroep is die de zorgcontinuïteit behandelt.

Maar de bedoeling is niet om een van de zes zitjes - maximum - die in de Zorgraad voorbehouden zijn voor de cluster gezondheidszorg, door de ziekenhuizen te laten bezetten. De eerstelijnsgezondheidszorg is een 'verplichte partner' binnen de Zorgraad.

Zorgstrategische planning

Wat ook niet de bedoeling is dat ziekenhuizen een vertegenwoordiger sturen naar de Zorgraad van een ELZ in het kader van de zorgstrategische planning. De verbinding tussen de ziekenhuizen en de eerste lijn binnen de zorgstrategisch planning moet immers op een ander niveau tot stand komen, namelijk tussen de ziekenhuisnetwerken en de regionale zorgplatformen.

Maar de regionale zorgplatformen zijn er nog niet. Die worden in het najaar opgestart - met een viertal 'pilots'.

De 'samenwerkingsinitiatieven' van ziekenhuizen (de netwerken in wording) zullen in het najaar weliswaar hun zorgstrategische planning al willen aftoetsen aan de ELZ - de 'voorlopige' zorgraden zullen in het najaar van het Agentschap informatie krijgen hoe ze die vraag moeten behandelen.

In de toekomst is het overigens de bedoeling dat er een regionale zorgstrategische planning komt voor de eerste lijn en de gespecialiseerde zorg tezamen.

Lokaal verschillende situaties

In sommige eerstelijnszones is er misschien ook afstemming mogelijk met juist één ziekenhuis maar dat is zeker niet overal het geval. Een Zorgraad zal misschien van verschillende ziekenhuizen het verzoek krijgen om een vertegenwoordiger te sturen. En een ziekenhuis kan ook relaties moeten onderhouden met verschillende ELZ.

Omdat die situatie erg lokaal gebonden is kan het Agentschap daar geen aanbeveling over geven.

De 60 Eerstelijnszones moeten dit najaar een 'voorlopige Zorgraad' aanstellen. De samenstelling daarvan moet aan het agentschap Zorg en Gezondheid worden voorgelegd. Waarna de voorlopige Zorgraad een aanvraag kan indienen voor de aanstelling van een definitieve Zorgraad - die tegen de helft van 2020 van de Vlaamse overheid een erkenning moet krijgen.

De Zorgraad stuurt de samenwerking van de plaatselijke gezondheidszorg, de welzijnssector en de lokale besturen aan - dat zijn de drie verplichte partners. Een recente nieuwsbrief over de reorganisatie van de eerste lijn zette een aantal puntjes op de i.

Dat een ziekenhuis in de Zorgraad plaatsneemt, kan de organisatie van de transmurale zorg, en dus de zorgcontinuïteit ten goede komen. Het gaat dan om het maken en het opvolgen van afspraken over de overdracht, de organisatie,... binnen de lokale context.OptioneelEen belangrijke reden waarom de Vlaamse overheid de Eerstelijnszones de mogelijkheid geven enkele zitjes in de Zorgraad vrij te houden voor 'optionele partners', is juist om ziekenhuizen zo eventueel bij de Zorgraad te kunnen betrekken.Ziekenhuizen kunnen overigens ook deelnemen aan werkgroepen van de Zorgraad, bijvoorbeeld als er een werkgroep is die de zorgcontinuïteit behandelt.Maar de bedoeling is niet om een van de zes zitjes - maximum - die in de Zorgraad voorbehouden zijn voor de cluster gezondheidszorg, door de ziekenhuizen te laten bezetten. De eerstelijnsgezondheidszorg is een 'verplichte partner' binnen de Zorgraad.Zorgstrategische planningWat ook niet de bedoeling is dat ziekenhuizen een vertegenwoordiger sturen naar de Zorgraad van een ELZ in het kader van de zorgstrategische planning. De verbinding tussen de ziekenhuizen en de eerste lijn binnen de zorgstrategisch planning moet immers op een ander niveau tot stand komen, namelijk tussen de ziekenhuisnetwerken en de regionale zorgplatformen.Maar de regionale zorgplatformen zijn er nog niet. Die worden in het najaar opgestart - met een viertal 'pilots'. De 'samenwerkingsinitiatieven' van ziekenhuizen (de netwerken in wording) zullen in het najaar weliswaar hun zorgstrategische planning al willen aftoetsen aan de ELZ - de 'voorlopige' zorgraden zullen in het najaar van het Agentschap informatie krijgen hoe ze die vraag moeten behandelen.In de toekomst is het overigens de bedoeling dat er een regionale zorgstrategische planning komt voor de eerste lijn en de gespecialiseerde zorg tezamen.Lokaal verschillende situatiesIn sommige eerstelijnszones is er misschien ook afstemming mogelijk met juist één ziekenhuis maar dat is zeker niet overal het geval. Een Zorgraad zal misschien van verschillende ziekenhuizen het verzoek krijgen om een vertegenwoordiger te sturen. En een ziekenhuis kan ook relaties moeten onderhouden met verschillende ELZ.Omdat die situatie erg lokaal gebonden is kan het Agentschap daar geen aanbeveling over geven.