Een brief van het Comité HTSC van vrijdag 27/11 zet het licht op groen voor een afschaling naar fase 2A van de Surge Capacity in ziekenhuizen. Er moeten viermaal meer non-ICU-bedden gereserveerd blijven dan bedden intensieve zorg (ICU).

Van de extra gecreëerde ICU-bedden moet niet langer 25% gereserveerd blijven voor covidpatiënten. Maar de extra covidcapaciteit moet, wanneer het aantal besmettingen weer omhoog zou gaan, wel binnen de 48 uur opnieuw beschikbaar zijn. Dat laatste nog minstens twee weken.

In provincies waar in alle ziekenhuizen minder dan de helft van de erkende ICU-bedden ingenomen zijn door covidpatiënten mag zelfs afgeschaald worden naar fase 1B. De federale gezondheidsinspecteur moet hiervoor eerst het licht op groen zetten. Dezelfde voorwaarde geldt van snelle heractiveerbaarheid als hierboven.

Het Comité oordeelt dat het nog te vroeg is om niet-dringende zorg die beslag legt op de ICU-capaciteit opnieuw te starten. Maar niet-dringende zorg, inclusief in het dagziekenhuis, die geen gebruik maakt van de intensieve zorg kan wel heropgestart worden.

De hoofdarts van het ziekenhuis moet samen met de coördinator van het noodplan en in overleg met de artsen de afweging maken of dat mogelijk is. De grote vraag is natuurlijk of er ook personeel hiervoor beschikbaar is.

Het Comité legt er de nadruk op dat dringende zorg en (levens)noodzakelijke behandelingen steeds mogelijk blijven: dialyse, chemotherapie, noodzakelijke revalidatie,...

Wat het spreidingsplan betreft, het Comité HTSC dringt aan op betere samenwerking tussen de sociale diensten van de betrokken ziekenhuizen om eventuele obstakels op te lossen voor de 'terugtransfert' van covidpatiënten die naar een andere regio werden overgebracht om daar intensieve zorg te kunnen krijgen (maar intussen intensieve zorg hebben kunnen verlaten).

Een brief van het Comité HTSC van vrijdag 27/11 zet het licht op groen voor een afschaling naar fase 2A van de Surge Capacity in ziekenhuizen. Er moeten viermaal meer non-ICU-bedden gereserveerd blijven dan bedden intensieve zorg (ICU).Van de extra gecreëerde ICU-bedden moet niet langer 25% gereserveerd blijven voor covidpatiënten. Maar de extra covidcapaciteit moet, wanneer het aantal besmettingen weer omhoog zou gaan, wel binnen de 48 uur opnieuw beschikbaar zijn. Dat laatste nog minstens twee weken.In provincies waar in alle ziekenhuizen minder dan de helft van de erkende ICU-bedden ingenomen zijn door covidpatiënten mag zelfs afgeschaald worden naar fase 1B. De federale gezondheidsinspecteur moet hiervoor eerst het licht op groen zetten. Dezelfde voorwaarde geldt van snelle heractiveerbaarheid als hierboven.Het Comité oordeelt dat het nog te vroeg is om niet-dringende zorg die beslag legt op de ICU-capaciteit opnieuw te starten. Maar niet-dringende zorg, inclusief in het dagziekenhuis, die geen gebruik maakt van de intensieve zorg kan wel heropgestart worden.De hoofdarts van het ziekenhuis moet samen met de coördinator van het noodplan en in overleg met de artsen de afweging maken of dat mogelijk is. De grote vraag is natuurlijk of er ook personeel hiervoor beschikbaar is.Het Comité legt er de nadruk op dat dringende zorg en (levens)noodzakelijke behandelingen steeds mogelijk blijven: dialyse, chemotherapie, noodzakelijke revalidatie,...Wat het spreidingsplan betreft, het Comité HTSC dringt aan op betere samenwerking tussen de sociale diensten van de betrokken ziekenhuizen om eventuele obstakels op te lossen voor de 'terugtransfert' van covidpatiënten die naar een andere regio werden overgebracht om daar intensieve zorg te kunnen krijgen (maar intussen intensieve zorg hebben kunnen verlaten).