Dat alles blijkt uit de jaarlijkse Maha - Model for Automatic Hospital Analyses - van Belfius. De analyse werd midden november voorgesteld. Ze licht de financiële gegevens van de algemene ziekenhuizen in 2021 door. Via een enquête voegt Belfius daar ook de eerste jaarhelft 2022 aan toe.

Vorig jaar vertoonden de algemene ziekenhuizen een balanstotaal van 22,3 miljard euro, een stijging met 6,1% ten opzichte van het referentiejaar 2019 - het atypische coronajaar 2020 laat de Maha buiten beschouwing. Globaal is de financiële structuur gezond. De solvabiliteitsgraad - het aandeel van de eigen middelen ten opzichte van het balanstotaal - verbeterde zelfs lichtjes. Wel zijn de verschillen groot en bij 29 ziekenhuizen (34% van het totaal) ligt het aandeel eigen middelen lager dan de norm van 20%.

Ziekenhuizen sloten in 2021 veel minder kredieten af bij banken (31,7%) dan in 2019 (35,8%). Ook hier zijn de verschillen groot. Niet minder dan 20 ziekenhuizen hebben een schuldgraad van meer dan 40% en 13 ziekenhuizen hebben zelfs onvoldoende cashflow om hun tijdens het boekjaar vervallend deel van de schuld te dekken.

Opmerkelijk is de aanzienlijke daling gedurende de laatste drie jaar van de bruto-investeringen. In 2021 ging het over 856 miljoen, een kwart minder dan in 2019 en zelfs 40% minder vergeleken met de investeringspiek in 2018. De belangrijkste verklaring daarvoor is de aanpassing van het Vlaamse subsidiemechanisme in 2017/2018. Dat zorgde voor fors minder dossiers. De onzekerheid tijdens de covid-crisis versterkte dat nog. De huidige inflatie heeft een impact op de kosten van materialen, rentelasten enz. Het zet (de omvang van) bepaalde projecten op de helling. Uiteraard beïnvloedt ook de opbouw van de netwerken de toekomstige keuze van investeringsprojecten.

Dat alles blijkt uit de jaarlijkse Maha - Model for Automatic Hospital Analyses - van Belfius. De analyse werd midden november voorgesteld. Ze licht de financiële gegevens van de algemene ziekenhuizen in 2021 door. Via een enquête voegt Belfius daar ook de eerste jaarhelft 2022 aan toe. Vorig jaar vertoonden de algemene ziekenhuizen een balanstotaal van 22,3 miljard euro, een stijging met 6,1% ten opzichte van het referentiejaar 2019 - het atypische coronajaar 2020 laat de Maha buiten beschouwing. Globaal is de financiële structuur gezond. De solvabiliteitsgraad - het aandeel van de eigen middelen ten opzichte van het balanstotaal - verbeterde zelfs lichtjes. Wel zijn de verschillen groot en bij 29 ziekenhuizen (34% van het totaal) ligt het aandeel eigen middelen lager dan de norm van 20%. Ziekenhuizen sloten in 2021 veel minder kredieten af bij banken (31,7%) dan in 2019 (35,8%). Ook hier zijn de verschillen groot. Niet minder dan 20 ziekenhuizen hebben een schuldgraad van meer dan 40% en 13 ziekenhuizen hebben zelfs onvoldoende cashflow om hun tijdens het boekjaar vervallend deel van de schuld te dekken. Opmerkelijk is de aanzienlijke daling gedurende de laatste drie jaar van de bruto-investeringen. In 2021 ging het over 856 miljoen, een kwart minder dan in 2019 en zelfs 40% minder vergeleken met de investeringspiek in 2018. De belangrijkste verklaring daarvoor is de aanpassing van het Vlaamse subsidiemechanisme in 2017/2018. Dat zorgde voor fors minder dossiers. De onzekerheid tijdens de covid-crisis versterkte dat nog. De huidige inflatie heeft een impact op de kosten van materialen, rentelasten enz. Het zet (de omvang van) bepaalde projecten op de helling. Uiteraard beïnvloedt ook de opbouw van de netwerken de toekomstige keuze van investeringsprojecten.