...

Met een eindscore van 99,5 procent kan ZNA terugkijken op een succesvol accreditatietraject. Omwille van de grootte van de organisatie, met zijn eigen specificiteit van algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen, koos de ziekenhuisgroep voor de vorm van netwerkaccreditatie. "Een netwerkaccreditatie veronderstelt dat er een gezamenlijk beleid is voor alle sites, vertrekkende vanuit de best practices van elk ziekenhuis. Maar de flexibiliteit van een netwerkaccreditatie laat evenwel toe dat dit beleid niet op elke campus op dezelfde manier geïmplementeerd moet worden", vertellen CEO Wouter De Ploey en directeur Kwaliteit en Innovatie Annick Wauters in een gesprek met Artsenkrant (zie verder in deze krant).Voor het accreditatietraject bezocht een delegatie van JCI (Joint Commission International) afgelopen najaar vier weken lang de drie algemene ziekenhuizen en zes gespecialiseerde ziekenhuizen van ZNA. De ziekenhuisgroep kreeg toen 77 verbeterpunten mee. Na het opvolgingstraject eerder dit jaar blijven er daar nog zeven van over, op een totaal van 1.300 meetpunten.Op de vraag of een netwerkaccreditatietraject moeilijker is dan accrediteren als apart ziekenhuis, antwoordt CEO Wouter De Ploey dat hij denkt van wel. "Diensten over de verschillende campussen heen hebben elk hun eigen organisatiestructuur. Concreet hebben we aan de artsen in het zuiden van het netwerk gevraagd om dezelfde procedures te volgen als hun collega's in het noorden en vice versa."De ziekenhuisgroep wil nu, naast het borgen van de geleverde inspanningen, verder inzetten op procesoptimalisaties en het verbeteren van de patiënttevredenheid.In Franstalig België behaalde Centre Hospitaliers Jolimont met campussen in Waals-Brabant en Henegouwen eerder al een netwerkaccreditatie door de Accréditation Canada International (ACI).Lees verder:'Verwezenlijkingen mogen niet verloren gaan'