U herinnert het zich nog: de BBI Limburg aanvaardde niet dat het ZOL fiscale inkomensfiches opmaakte op naam van een maatschap van artsen. Het ZOL keerde aan de maatschappen van het ziekenhuis in 2013 en 2014 de artsenhonoraria uit en stelde fiscale fiches op. Zo gebeurt het in de meeste Vlaamse ziekenhuizen. Maar de BBI betwiste de rechtspersoonlijkheid van bepaalde maatschappen en beschouwde als gevolg de opgemaakte fiscale fiches niet als rechtsgeldig en dus als onbestaande. Op zijn beurt en op juridische gronden betwistte het ZOL deze zienswijze. "Net zoals veel andere ziekenhuizen had het ZOL hierover zelfs een akkoord met de lokale fiscale administratie", benadrukken Tom Arts en Erwin Bormans, respectievelijk voorzitter en CEO van het ZOL.

Richtlijn

Samen met koepelorganisatie Zorgnet-Icuro - en tal van andere ziekenhuizen die bij de uitbetaling van de erelonen dezelfde werkwijze als het ZOL hanteerden - vroeg het ZOL dat de overheid instructies zou afvaardigen over hoe deze fiches dan wél opgesteld moeten worden. In april van dit jaar volgde uiteindelijk een richtlijn via een gezamenlijke brief van de Fiscale administratie, de FOD volksgezondheid en het Riziv. Op basis van deze richtlijnen werden er voor de jaren 2015 en 2016 aangepaste fiscale fiches opgesteld en voor 2017 definitieve fiches.

Taxaties vervallen

"Ondertussen voerde de BBI diverse steekproeven uit om te verifiëren of de opgestelde fiches tot de nodige en juiste fiscale aangiftes door de betrokken artsen hebben geleid", aldus Tom Arts. "Dat bleek het geval te zijn waarna nu dus het bericht volgde dat de twee taxaties voor in totaal 118 miljoen euro vervallen."

"Voor het ZOL betekent dit een zeer grote opluchting omdat dergelijke claim een grote hypotheek zou leggen op onze toekomst en die van onze artsen, medewerkers en zelfs patiënten. We zijn dan ook zeer tevreden dat dit dossier nu van de baan is", besluiten Tom Arts en Erwin Bormans.

U herinnert het zich nog: de BBI Limburg aanvaardde niet dat het ZOL fiscale inkomensfiches opmaakte op naam van een maatschap van artsen. Het ZOL keerde aan de maatschappen van het ziekenhuis in 2013 en 2014 de artsenhonoraria uit en stelde fiscale fiches op. Zo gebeurt het in de meeste Vlaamse ziekenhuizen. Maar de BBI betwiste de rechtspersoonlijkheid van bepaalde maatschappen en beschouwde als gevolg de opgemaakte fiscale fiches niet als rechtsgeldig en dus als onbestaande. Op zijn beurt en op juridische gronden betwistte het ZOL deze zienswijze. "Net zoals veel andere ziekenhuizen had het ZOL hierover zelfs een akkoord met de lokale fiscale administratie", benadrukken Tom Arts en Erwin Bormans, respectievelijk voorzitter en CEO van het ZOL. RichtlijnSamen met koepelorganisatie Zorgnet-Icuro - en tal van andere ziekenhuizen die bij de uitbetaling van de erelonen dezelfde werkwijze als het ZOL hanteerden - vroeg het ZOL dat de overheid instructies zou afvaardigen over hoe deze fiches dan wél opgesteld moeten worden. In april van dit jaar volgde uiteindelijk een richtlijn via een gezamenlijke brief van de Fiscale administratie, de FOD volksgezondheid en het Riziv. Op basis van deze richtlijnen werden er voor de jaren 2015 en 2016 aangepaste fiscale fiches opgesteld en voor 2017 definitieve fiches. Taxaties vervallen"Ondertussen voerde de BBI diverse steekproeven uit om te verifiëren of de opgestelde fiches tot de nodige en juiste fiscale aangiftes door de betrokken artsen hebben geleid", aldus Tom Arts. "Dat bleek het geval te zijn waarna nu dus het bericht volgde dat de twee taxaties voor in totaal 118 miljoen euro vervallen." "Voor het ZOL betekent dit een zeer grote opluchting omdat dergelijke claim een grote hypotheek zou leggen op onze toekomst en die van onze artsen, medewerkers en zelfs patiënten. We zijn dan ook zeer tevreden dat dit dossier nu van de baan is", besluiten Tom Arts en Erwin Bormans.