De feiten zijn gekend. De BBI van Hasselt eist van ZOL een bedrag van ondertussen meer dan 100 miljoen euro. Reden: zij aanvaarden niet dat het ziekenhuis geen aparte fiscale fiches opstelt voor de individuele artsen, omdat de erelonen uitbetaald worden aan de maatschap/pool van artsen die dan de honoraria onder elkaar verdelen. De BBI stelt dat het voor de belastingcontroleurs moeilijk is om na te gaan of de individuele artsen hun inkomsten correct aangeven. De globale betaling aan de maatschappen is nochtans al decennialang een gangbare praktijk in veel ziekenhuizen, en ook wettelijk in orde.

Zorgnet-Icuro is al langer in gesprek met de centrale belastingadministratie over dit dossier. Er was in juni een "code of conduct" afgesproken over de fiscale fiches. Die richtlijn werd gecommuniceerd aan de ziekenhuizen. Bij de eerste claim aan ZOL werd duidelijk dat die afspraak voor de fiscus, of toch zeker voor de BBI van Hasselt, niet langer gold. Het is jammer dat er gekozen werd voor dit soort "individuele aanval", terwijl het systeem van de uitbetaling aan de maatschappen in heel veel ziekenhuizen wordt toegepast.

Zorgnet-Icuro begrijpt dat de fiscus streeft naar een systeem waarbij de belastingcontroles op een maatschap gemakkelijker kunnen verlopen. Maar het is duidelijk dat het aangewezen is om daarvoor me de koepel en álle ziekenhuizen een oplossing via overleg uit te werken. Die strategie van de BBI verhit de gemoederen, meer zelfs, wekt de indruk dat er fraude zou zijn gepleegd. En dat is volledig onterecht. Ziekenhuizen, en dus ook in casu het ZOL, zijn steeds transparant geweest over de honoraria die worden uitbetaald.

Zorgnet-Icuro roept de BBI op om op korte termijn opnieuw rond de tafel te gaan zitten voor een constructief overleg, liever dan nieuwe claims te formuleren die de start zullen zijn van een eindeloze juridische strijd.

De feiten zijn gekend. De BBI van Hasselt eist van ZOL een bedrag van ondertussen meer dan 100 miljoen euro. Reden: zij aanvaarden niet dat het ziekenhuis geen aparte fiscale fiches opstelt voor de individuele artsen, omdat de erelonen uitbetaald worden aan de maatschap/pool van artsen die dan de honoraria onder elkaar verdelen. De BBI stelt dat het voor de belastingcontroleurs moeilijk is om na te gaan of de individuele artsen hun inkomsten correct aangeven. De globale betaling aan de maatschappen is nochtans al decennialang een gangbare praktijk in veel ziekenhuizen, en ook wettelijk in orde.Zorgnet-Icuro is al langer in gesprek met de centrale belastingadministratie over dit dossier. Er was in juni een "code of conduct" afgesproken over de fiscale fiches. Die richtlijn werd gecommuniceerd aan de ziekenhuizen. Bij de eerste claim aan ZOL werd duidelijk dat die afspraak voor de fiscus, of toch zeker voor de BBI van Hasselt, niet langer gold. Het is jammer dat er gekozen werd voor dit soort "individuele aanval", terwijl het systeem van de uitbetaling aan de maatschappen in heel veel ziekenhuizen wordt toegepast. Zorgnet-Icuro begrijpt dat de fiscus streeft naar een systeem waarbij de belastingcontroles op een maatschap gemakkelijker kunnen verlopen. Maar het is duidelijk dat het aangewezen is om daarvoor me de koepel en álle ziekenhuizen een oplossing via overleg uit te werken. Die strategie van de BBI verhit de gemoederen, meer zelfs, wekt de indruk dat er fraude zou zijn gepleegd. En dat is volledig onterecht. Ziekenhuizen, en dus ook in casu het ZOL, zijn steeds transparant geweest over de honoraria die worden uitbetaald. Zorgnet-Icuro roept de BBI op om op korte termijn opnieuw rond de tafel te gaan zitten voor een constructief overleg, liever dan nieuwe claims te formuleren die de start zullen zijn van een eindeloze juridische strijd.