Slimmer organiseren

De ziekenhuisapotheek levert aan de vijf campussen van AZ Delta, met samen 1.389 bedden, en aan drie psychiatrische ziekenhuizen met samen 490 bedden. Een in 2014 in opdracht gegeven studie raadde aan om decentraal te werken met semi-automatische medicatiekasten op elke afdeling die aangevuld worden uit de semi-geautomatiseerde centrale apotheek. Vanuit de afdelingskasten picken de verpleegkundigen zelf de medicatie net voor toediening aan de patiënt."Het voordeel is dat je zo efficiënter kan werken," zegt Ann-Sofie Vanthournout. "Als je individuele dosissen vanuit een centrale apotheek bezorgt, lever je soms voor patiënten die er niet meer zijn, of aan wie de behandelende arts al andere medicatie heeft voorgeschreven. In het oude centrale distributiesysteem kwam 20% van de geneesmiddelen ongebruikt terug."

Centraal beheer

Het verbruik wordt geregistreerd via scanning. "Wanneer de voorraad op een afdeling slinkt, worden wij via de software verwittigd zodat we kunnen bijvullen," legt Ann-Sofie Vanthournout uit. De ziekenhuisapotheek installeerde daarvoor twee doosjesrobots van 9 meter die de nodige geneesmiddelen picken en klaarmaken voor de afdelingen. Een bijkomend voordeel is dat de doosjesrobot alle binnenkomende geneesmiddelen scant om te voldoen aan de FMD-richtlijn. "Het alternatief is dat je medewerkers alle doosjes manueel moeten scannen - een weinig boeiende job." De ziekenhuisapotheek beschikt ook over toestellen om geneesmiddelen te herverpakken in een scanbare unit dose die dan weer in de robot opgeslagen wordt.

Veilig medicatiebeleid

Doordat elk geneesmiddel scanbaar wordt afgeleverd, zijn meerdere controles mogelijk waardoor de kans op medicatiefouten sterk daalt. "De kast is gelinkt met het elektronisch patientendossier. Wanneer een verpleegkundige medicatie pickt en scant, wordt gecontroleerd of de patiënt, het geneesmiddel, de dosis, de vorm en het toedieningsmoment klopt, " zegt Ann-Sofie Vanthournout.

Goede service

Na een overheidsopdracht koos AZ Delta voor de Rowa TM doosjesrobot van BD. "De implementatie is vlot verlopen," zegt Ann-Sofie Vanthournout. "De service door BD is zeer goed, en er is een hotline voor ondersteuning. In 95% van de gevallen kunnen ze het probleem van op afstand oplossen. Je verliest geen tijd meer met wachten op een technieker."

Efficiënter werken

"De grootste verandering voor de verpleegkundigen is dat de picking nu gebeurt vlak voor toediening en dat meer medicatie beschikbaar is op de afdeling. Vroeger werd de medicatie 24 uur op voorhand klaargezet, maar door de kortere ligduur in het ziekenhuis en de sneller wijzigende behandeling, was de klaargezette medicatie vaak niet meer nodig." In de ziekenhuisapotheek verloopt het stockbeheer meer automatisch en zijn er veel minder retours te verwerken, waardoor de medewerkers meer tijd hebben voor taken met een toegevoegde waarde. "AZ Delta is de voorbije jaren gegroeid en er komen steeds meer nieuwe regels op ons af, zoals het FMD-verhaal. Zonder de automatisering had ik daarvoor extra personeel moeten aanwerven, "zegt Ann-Sofie Vanthournout. "Ik heb niet bespaard op personeel, maar de kwaliteit van ons werk is erop vooruit gegaan en er is minder kans op fouten."

AZ Delta in cijfers

De ziekenhuisapotheek van AZ Delta verdeelt 7 miljoen dosissen geneesmiddelen per jaar. De apotheek heeft ongeveer 1.400 verschillende referenties geneesmiddelen in stock. De apotheek produceert jaarlijks 26.775 cytostatica bereidingen en14.734 steriele bereidingen. Er werken 20 ziekenhuisapothekers en 50 apotheekassistenten (samen 65,82 FTE).

Slimmer organiserenDe ziekenhuisapotheek levert aan de vijf campussen van AZ Delta, met samen 1.389 bedden, en aan drie psychiatrische ziekenhuizen met samen 490 bedden. Een in 2014 in opdracht gegeven studie raadde aan om decentraal te werken met semi-automatische medicatiekasten op elke afdeling die aangevuld worden uit de semi-geautomatiseerde centrale apotheek. Vanuit de afdelingskasten picken de verpleegkundigen zelf de medicatie net voor toediening aan de patiënt."Het voordeel is dat je zo efficiënter kan werken," zegt Ann-Sofie Vanthournout. "Als je individuele dosissen vanuit een centrale apotheek bezorgt, lever je soms voor patiënten die er niet meer zijn, of aan wie de behandelende arts al andere medicatie heeft voorgeschreven. In het oude centrale distributiesysteem kwam 20% van de geneesmiddelen ongebruikt terug."Centraal beheerHet verbruik wordt geregistreerd via scanning. "Wanneer de voorraad op een afdeling slinkt, worden wij via de software verwittigd zodat we kunnen bijvullen," legt Ann-Sofie Vanthournout uit. De ziekenhuisapotheek installeerde daarvoor twee doosjesrobots van 9 meter die de nodige geneesmiddelen picken en klaarmaken voor de afdelingen. Een bijkomend voordeel is dat de doosjesrobot alle binnenkomende geneesmiddelen scant om te voldoen aan de FMD-richtlijn. "Het alternatief is dat je medewerkers alle doosjes manueel moeten scannen - een weinig boeiende job." De ziekenhuisapotheek beschikt ook over toestellen om geneesmiddelen te herverpakken in een scanbare unit dose die dan weer in de robot opgeslagen wordt.Veilig medicatiebeleidDoordat elk geneesmiddel scanbaar wordt afgeleverd, zijn meerdere controles mogelijk waardoor de kans op medicatiefouten sterk daalt. "De kast is gelinkt met het elektronisch patientendossier. Wanneer een verpleegkundige medicatie pickt en scant, wordt gecontroleerd of de patiënt, het geneesmiddel, de dosis, de vorm en het toedieningsmoment klopt, " zegt Ann-Sofie Vanthournout.Goede serviceNa een overheidsopdracht koos AZ Delta voor de Rowa TM doosjesrobot van BD. "De implementatie is vlot verlopen," zegt Ann-Sofie Vanthournout. "De service door BD is zeer goed, en er is een hotline voor ondersteuning. In 95% van de gevallen kunnen ze het probleem van op afstand oplossen. Je verliest geen tijd meer met wachten op een technieker."Efficiënter werken"De grootste verandering voor de verpleegkundigen is dat de picking nu gebeurt vlak voor toediening en dat meer medicatie beschikbaar is op de afdeling. Vroeger werd de medicatie 24 uur op voorhand klaargezet, maar door de kortere ligduur in het ziekenhuis en de sneller wijzigende behandeling, was de klaargezette medicatie vaak niet meer nodig." In de ziekenhuisapotheek verloopt het stockbeheer meer automatisch en zijn er veel minder retours te verwerken, waardoor de medewerkers meer tijd hebben voor taken met een toegevoegde waarde. "AZ Delta is de voorbije jaren gegroeid en er komen steeds meer nieuwe regels op ons af, zoals het FMD-verhaal. Zonder de automatisering had ik daarvoor extra personeel moeten aanwerven, "zegt Ann-Sofie Vanthournout. "Ik heb niet bespaard op personeel, maar de kwaliteit van ons werk is erop vooruit gegaan en er is minder kans op fouten."